Deklaracja ideowa ONR

Krzysztof Gawkowski w czasie programu Tak czy Nie odniósł się do treści punktu trzeciego deklaracji ideowej ONR. [wypowiedź przesłana przez Czytelnika]

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Gawkowski

[co jest w trzecim punkcie deklaracji ideowej ONR] Idea religii chrześcijańskiej powinna być religią objawioną – to po pierwsze. Po drugie jest mowa o tym, że inne religie nie powinny w Polsce funkcjonować. Po trzecie jest zapis dotyczący absurdalnych roszczeń społeczeństwa dot. chociażby mniejszości.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W punkcie trzecim deklaracji ideowej ONR mowa jest o chrześcijaństwie jako religii objawionej i o “absurdalnych roszczeniach społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości”. Nie ma jednak mowy o tym, że inne religie nie powinny w Polsce funkcjonować.

Deklaracja ideowa ONR:

3. Oparcie pojęć Sprawiedliwości, Moralności, Sumienia i Honoru na doktrynie Chrześcijaństwa jako religii objawionej, a przez to wykluczenie oświeceniowej ideologii praw człowieka, które stały się świeckim wyznaniem i źródłem mnożących się absurdalnych roszczeń społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >