Donald Trump o Polsce

29.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wydatki Polski na obronę w roku 2016 wyniosą planowo 2% PKB. W roku 2015 było to 1,95%.

Pozostałe kraje, których wydatki na obronę w 2016 roku zaplanowano powyżej 2% to:

 • USA 3,4%
 • Grecja 2,38%
 • Wielka Brytania 2,21%
 • Estonia 2,16%

Pozostałe państwa, których wydatki wynoszą mniej niż 2% PKB  to:

 • Francja 1,78%
 • Turcja 1,56%
 • Norwegia 1,54%
 • Litwa 1,49%
 • Rumunia 1,48%
 • Łotwa 1,45%
 • Portugalia 1,38%
 • Bułgaria 1,35%
 • Chorwacja 1,23%
 • Albania 1,21%
 • Niemcy 1,19%
 • Holandia 1,17%
 • Słowacja 1,16%
 • Włochy 1,11%
 • Dania 1,07%
 • Czechy 1,04%
 • Węgry 1,01%
 • Kanada 0,99%
 • Słowenia 0,94%
 • Hiszpania 0,91%
 • Belgia 0,85%
 • Luksemburg 0,44%
 • Islandia 0,03%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.