Dorota Rutkowska o liczbie wakatów w polskiej Policji

Podczas pierwszego dnia 73. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 5 grudnia 2018 r., jednym z punktów porządku dziennego było przedstawienie Sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Głos w dyskusji zabrała m.in. posłanka Dorota Rutkowska, która w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (obecnie: Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska) przedstawiła klubowe stanowisko w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, w którym powołała się na statystyki związane z zatrudnieniem policjantów.

Sprawdzone wypowiedzi

Dorota Rutkowska

W polskiej Policji brakuje blisko 6 tys. funkcjonariuszy. Z danych Komendy Głównej Policji według stanu na dzień 1 lipca tego roku wynika, że w całym kraju było aż 6276 wakatów
Prawda Ukryj uzasadnienie

W celu uzyskania danych statystycznych związanych z liczbą wakatów w polskiej Policji, złożyliśmy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej do Komendy Głównej Policji.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że podana przez posłankę Dorotę Rutkowską liczba 6276 wakatów na dzień 1 lipca 2018 r. jest równa liczbie wakatów wyłącznie w Komendzie Stołecznej Policji, Komendach Wojewódzkich, szkołach Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zgodnie z “Meldunkiem o stanie kadr Policji na dzień 1 lipca 2018 r.” liczba wakujących stanowisk funkcjonariuszy polskiej Policji wyniosła łącznie 6623. Przywołany meldunek, oprócz wakatów z Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich, szkół Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uwzględnia także wakaty w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz Rezerwie etatowej Komendy Głównej Policji i tym samym stanowi zupełny zbiór wakatów policyjnych.

W świetle przedstawionych danych statystycznych, wypowiedź Doroty Rutkowskiej uznajemy za prawdziwą – posłanka przywołuje prawidłową liczbę wakatów, choć ograniczonych zakresowo do głównych jednostek policyjnych (różnica pomiędzy zbiorem częściowym a zupełnym wynosi 347 wakatów). Ponadto, użyty przez nią przyimek “blisko” w pierwszym zdaniu poddanym analizie, pozwala uznać całą wypowiedź za zaokrąglenie mieszczące się w granicach języka potocznego.

Share The Facts
Dorota Rutkowska
posłanka na Sejm VIII kadencji


W polskiej Policji brakuje blisko 6 tys. funkcjonariuszy. Z danych Komendy Głównej Policji według stanu na dzień 1 lipca tego roku wynika, że w całym kraju było aż 6276 wakatów

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >