Dymisja Komendanta Głównego Policji

W programie „Kontrwywiad RMF FM” gościem red. Konrada Piaseckiego był szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Skomentował on dymisję Komendanta Głównego Policji – insp. Zbigniewa Maja. W związku z zaistniałą sytuacją polityk zwrócił uwagę na problem nadzoru nad policją. Jego odpowiedzią ma być projekt wyłączenia Biura Spraw Wewnętrznych z KGP i przyporządkowanie tej jednostki ministrowi. Sprawdziliśmy, czy PiS postulowało takie rozwiązanie już w 2014 roku.

[fot. Piotr Drabik / CC BY 2.0]

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

Prawo i Sprawiedliwość w dokumencie programowym z 2014 roku zapisało, moja partia zapisała, taka zmianę, która polega na wyłączeniu BSW, czyli Biura Spraw Wewnętrznych z Komendy Głównej Policji i przyporządkowaniu Biura Spraw Wewnętrznych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie 57. programu (bezpośredni link do pliku) Prawa i Sprawiedliwości znajduje się następujące stwierdzenie:

“Dotychczasowe Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zostanie włączone do struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podporządkowane bezpośrednio ministrowi, a jego kompetencje ulegną rozszerzeniu na wszystkie służby mundurowe. Minister uzyska uprawnienia do nadzorowania działań operacyjnych podległych mu formacji oraz prawo wglądu do gromadzonych przez nie dokumentów.”

W związku z tym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >