Elżbieta Rafalska o podwyżce płacy minimalnej

W programie Jeden na jeden, Minister Pracy i Polityki Społecznej odniosła się do planowanej podwyżki płacy minimalnej. Sprawdziliśmy prawdziwość jej słów.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

To nie jest najwyższy procentowo wzrost minimalnego wynagrodzenia, ten wzrost jest ośmioprocentowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. minimalne wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. Planowana przez rząd Beaty Szydło podwyżka do 2000 zł to podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, czyli 8,1%. Zgodnie z uznawanym w metodologii Demagoga 5%-owym progiem błędu, tę część wypowiedzi należy uznać za prawdziwą.

Porównanie rokrocznie wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2016 wygląda następująco:

Data Wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (zł) Różnica w odniesieniu do poprzedniego roku
Od 1 stycznia 2003 r. 800
Od 1 stycznia 2004 r. 824 24 zł, (3%)
Od 1 stycznia 2005 r. 849 25 zł, (3,03%)
Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 50,1 zł, (5,9%)
Od 1 stycznia 2007 r. 936 36,9 zł, (4,1%)
Od 1 stycznia 2008 r. 1126 190 zł, (20,3%)
Od 1 stycznia 2009 r. 1276 150 zł, (13,3%)
Od 1 stycznia 2010 r 1317 41 zł, (3,2%)
Od 1 stycznia 2011 r. 1386 69 zł, (5,2%)
Od 1 stycznia 2012 r. 1500 114 zł, (8,2%)
Od 1 stycznia 2013 r. 1600 100 zł, (6,7%)
Od 1 stycznia 2014 r. 1680 80 zł, (5%)
Od 1 stycznia 2015 r. 1750 70 zł, (4,2%)
Od 1 stycznia 2016 r. 1850 100 zł, (5,7%)
Planowana wysokość płacy minimalnej 2000 150 zł, (8,1%)Z tych danych wynika, że wzrost minimalnego wynagrodzenia wyższy niż 8,1% nastąpił od 1 stycznia 2008 roku ( wzrost o 190 zł, 20,3%), od 1 stycznia 2009 roku ( wzrost o 150 zł, 13,3%) oraz od 1 stycznia 2012 roku ( wzrost o 114 zł, 8,2%) co potwierdza słowa Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Elżbieta Rafalska

W 2007 roku PiS podniosło minimalne wynagrodzenie o 190 zł, dzisiaj mówimy o wzroście 150 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie w roku 2007 wynosiło 936 zł. Wynagrodzenie to wzrosło do 1126 zł od roku 2008. Wynika z tego, że wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2007 wyniósł rzeczywiście 190zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. mówi o wzroście minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. do 1850 zł. Porównując to wynagrodzenie do minimalnego wynagrodzenia za rok 2015 (1750 zł) różnica wynosi 100zł.


Na konferencji prasowej 14 czerwca premier Beata Szydło poinformowała o planowanej podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 zł. W porównaniu z obecną stawką 1850 zł podwyżka wynosi zgodnie ze słowami minister Rafalskiej 150 zł.


Warto dodać, że z dniem 6 czerwca 2016 roku do Sejmu wpłynął “Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw”. 9 czerwca projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia do 12zł za godzinę od lipca 2016 roku

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >