Elżbieta Rafalska o sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce

Elżbieta Rafalska wystąpiła w programie „Salon Polityczny Trójki” na antenie radiowej Trójki. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wypowiadała się o sytuacji kobiet w Polsce, luce płacowej w Polsce w odniesieniu do innych krajów europejskich oraz procencie kobiet, które zajmują stanowiska menadżerskie.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Akurat w roku 2016 Polska znalazła się na 9. pozycji jako kraj o najlepszym awansie w rankingu jeżeli chodzi o rynek pracy. Polki awansowały o 3 pozycje w górę, mówię tu o rankingu PwC. (…) Dzięki temu, w ciągu jednego roku czyli 2016, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość awansowaliśmy w tym rankingu o 3 miejsca.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Ranking PwC do którego się odnosi min. Elżbieta Rafalska znajduje się w raporcie PwC (PricewaterhouseCoopers) PwC Women In Work Index. Publikację wydano w lutym br., natomiast przedstawione tam dane dotyczą 2015, a nie 2016 r.

Zgodnie ze słowami minister, w 2015 r. Polska zajęła w tym rankingu dziewiąte miejsce, awansując o trzy pozycje względem lokaty z raportu za 2014 r. (str. 7). Był to również największy skok spośród wszystkich porównywanych państw OECD (str. 6): „Half of the countries on the Index continue to hold their positions. Poland stands out for achieving the largest annual improvement, rising from 12th to 9th due to fall in female unemployment and an increase in the full-time employment rate”.

Wypowiedź zostaje uznana za manipulację, ponieważ Elżbieta Rafalska wprowadza w błąd, poprzez przedstawienie danych z 2015 r., kiedy w Polsce rządy sprawowała Platforma Obywatelska, mówiąc iż dotyczy to roku 2016, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.

Elżbieta Rafalska

Również udział kobiet na stanowiskach menadżerskich u nas wynosi 44%, w UE jest też mniejszy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Eurostat, we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowiskach menadżerskich zatrudnionych jest 4,7 milionów mężczyzn i 2,6 milionów kobiet. Oznacza to, iż średnia unijna jeśli chodzi o udział kobiet pracujących na tym szczeblu to 35%.

W Polsce odsetek ten wynosi 44%, co lokuje nasz kraj na drugim miejscu w UE, ex aequo z Bułgarią. Łącznia liczba osób w Polsce zatrudniona na stanowisku menadżerskim wynosi 573 942, z tego 320 610 osób to kobiety, natomiast 253 332 osób to mężczyźni.

Pierwsze miejsce zajmuje Łotwa, jedyny kraj unijny w którym większość stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety (53%).

Elżbieta Rafalska

Rzeczywiście to jest bardzo dobry rezultat, ta luka płacowa na poziomie 7% w wielu krajach jest ona znacznie, dwukrotnie i nawet więcej wyższa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z analizy raportu “PwC Women In Work Index” (str. 34-35) przedstawiającego dane za rok 2015 istotnie płynie wniosek, że Polska z wynikiem 7% plasuje się w czołówce państw z najniższą różnicą między średnim wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracowników obojga płci.

Dla porównania, kolejne sklasyfikowane państwo to Szwecja z wynikiem aż 14%, a ostatnią lokatę zajmuje Korea z wynikiem 36%.

Wg danych Eurostatu, które również przedstawiają dane za rok 2015, luka płacowa w Polsce wynosi 7,7%. Niższa luka płacowa jest w Belgii (6,5%), Włoszech (5,5%), Luksemburgu (5,5%) oraz Rumuni (5,8%). Wg danych Eurostatu najwyższa luka płacowa występuje w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%), Niemczech (22%) oraz Austrii (21,7%).

Elżbieta Rafalska

Jesteśmy w wąskim gronie Luksemburga, Belgii, Islandii i Grecji, gdzie te różnice są mniejsze (w płacy kobiet i mężczyzn).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wymienione w wypowiedzi państwa: Luksemburg, Belgia i Grecja znalazły się w grupie państw z różnicą poniżej 10%. Wyniosła ona kolejno: 5%, 7% i 9%. Inne, niewymienione państwa z wynikiem poniżej 10% to: Słowenia (6%), Nowa Zelandia (6%) i Włochy (7%). Wg raportu PwC na Islandii luka płacowa wynosi 16%.

Wg danych Eurostatu, które również przedstawiają dane za rok 2015, luka płacowa w Polsce wynosi 7,7%. Niższa luka płacowa jest w Belgii (6,5%), Włoszech (5,5%), Luksemburgu (5,5%) oraz Rumuni (5,8%). Na wymienionej przez minister Rafalską Islandii luka płacowa wynosi 17,5%, natomiast dane dotyczące Grecji nie są dostępne. Wg danych Eurostatu najwyższa luka płacowa występuje w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%), Niemczech (22%) oraz Austrii (21,7%).

Wymienioną w wypowiedzi Islandię z luką płacową wskazaną w raporcie PwC na poziomie 16% trudno uznać za przedstawicielkę czołówki zestawienia, ponadto w Grecji luka płacowa nie jest niższa niż w Polsce.

Elżbieta Rafalska

W badaniu w skali długoterminowej dokonał się awans o 10 pozycji, mówię tu znowu o badaniach PwC, ale te 10 pozycji to było od 2000 roku, czyli też w skali 16 lat.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem PwC PwC Women In Work Index (str. 8) Polska w 2000 r. zajęła 19. pozycję w rankingu krajów najaktywniej działających na rzecz zniknięcia różnic w wysokości płac między kobietami, a mężczyznami (gender pay gap). Po 15 latach (raport PwC wydany w tym roku odnosi się do 2015, a nie 2016 r.) Polska znalazła się na dziewiątym miejscu (awans o 10). Jak podają autorzy raportu, całkowite zrównanie płac może nastąpić w naszym kraju (przy zachowaniu dotychczasowych tendencji) za cztery lata – w 2021 r. (najszybciej spośród branych pod uwagę państw, z wyłączeniem Słowenii; str. 14).

Większy skok w rankingu odnotował jednak Izrael – 12 miejsc (z 26. w 2000 r. na 14.). Polska z kolei obecnie zajmuje lokatę, na której 15 lat wcześniej były Stany Zjednoczone (dziewiąte w 2000 r.). USA zanotowały natomiast największy spadek (2015 r. – miejsce 20.).

Wypowiedź wprowadza w błąd i zostaje uznana za manipulację, ponieważ w raporcie przedstawione zostały dane za lata 2000-2015, natomiast Elżbieta Rafalska prezentuje te dane jakoby były za lata 2000-2016, co obejmuje rok rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >