Elżbieta Rafalska o zmianie sytuacji kobiet na polskim rynku pracy

08.03.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ranking PwC do którego się odnosi min. Elżbieta Rafalska znajduje się w raporcie PwC (PricewaterhouseCoopers) PwC Women In Work Index. Publikację wydano w lutym br., natomiast przedstawione tam dane dotyczą 2015, a nie 2016 r.

Zgodnie ze słowami minister, w 2015 r. Polska zajęła w tym rankingu dziewiąte miejsce, awansując o trzy pozycje względem lokaty z raportu za 2014 r. (str. 7). Był to również największy skok spośród wszystkich porównywanych państw OECD (str. 6): „Half of the countries on the Index continue to hold their positions. Poland stands out for achieving the largest annual improvement, rising from 12th to 9th due to fall in female unemployment and an increase in the full-time employment rate”.

Wypowiedź zostaje uznana za manipulację, ponieważ Elżbieta Rafalska wprowadza w błąd, poprzez przedstawienie danych z 2015 r., kiedy w Polsce rządy sprawowała Platforma Obywatelska, mówiąc iż dotyczy to roku 2016, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.