Elżbieta Witek – Kontrwywiad RMF FM

Dziś na antenie radia RMF FM gościem red. Konrada Piaseckiego była szefowa gabinetu premier Beaty Szydło – Elżbieta Witek. Jak możecie się domyślać padło wiele pytań o ocenę 100 dni rządu PBS. Jak przedstawicielka rządu PiS tłumaczy pewne „niedociągnięcia” ?

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Witek

W ciągu 100 dni pani premier nie zapowiadała, że wszystko będzie podpisane przez prezydenta i wdrożone, natomiast, że w ciągu tych stu dni znajdą się w Sejmie te projekty ustawy, o których mówiła. I one są (…) albo uchwalone albo w Sejmie albo w komisjach, one się dzieją.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Minister Elżbiety Witek należy uznać za fałszywą. Ponieważ 3 spośród 8 ustaw obiecywanych w exposé na 100 dni rządu Premier Beaty Szydło dalej są w fazie projektów – nie zostały jeszcze przekazane do prac w Sejmie [stan na 24.02.16].

Pierwsza cześć wypowiedzi Minister Elżbiety Witek nie została poddana weryfikacji. Wymagałoby to opracowania analizy semantycznej exposé Premier Beaty Szydło.

Lecz nawet, gdyby przyjąć argumentację Pani Minister i uznać,że Pani Premier nie obiecywała wdrożenia owych projektów w przeciągu 100 dni rządu. Na chwilę obecną  3 spośród 8 ustaw obiecywanych w exposé na 100 dni rządu Premier Beaty Szydło dalej są w fazie projektów.

Są to :

  1. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej – etap opiniowania projektu ustawy
  2. Ochrona polskiej ziemi – projekt uchwalony przez Radę Ministrów, lecz nie skierowany do Sejmu
  3. Ubezpieczenie rolnicze – projekt uchwalony przez Radę Ministrów, lecz nie skierowany do Sejmu

obietnice

 

 

 

 

Elżbieta Witek

Przyjęliśmy budżet jednak Platformy Obywatelskiej i PSL-u. 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Projekt Ustawy Budżetowej na 2016 r. został zgłoszony 5 października 2015 r. przez ówczesnego Ministra Finansów, Mateusza Szczurka (PO).  Do Sejmu wpłynął 22 grudnia 2015 r. po zmianie rządu oraz większości w parlamencie.

Komisja Finansów Publicznych w dodatkowym sprawozdaniu o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. określiła swoje stanowisko w stosunku do 88 zgłoszonych poprawek rekomendując przyjęcie 23 z nich.

Sejm uchwalił ustawę przyjmując 21 poprawek, wszystkie przyjęte poprawki były zgłoszone przez Klub Parlamentarny PiS.

Dotyczyły one m.in.:

  • zmniejszenia wydatków w takich częściach jak Kancelarii Senatu, Sądzie Najwyższym w Naczelnych organach sądownictwa; Najwyższej Izbie Kontroli, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowym Biurze Wyborczym, Inspekcji Pracy, IPN ( numer 39);
  • zmniejszenia wydatków majątkowych w części Rzecznik Praw Obywatelskich o kwotę 300 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji – Rezerwy celowe pt. „Remont Kliniki Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” ( numer 45);
  • zmniejszenie wydatków bieżących jednostek na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Polskiej Akademii Nauk na utworzenie w ramach jej struktury Biura ds. Doskonałości Naukowej ( numer 55);
  • zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tej części budżetu w Komendzie Powiatowej Policji oraz na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zakupów specjalistycznego wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, uzbrojenia, niezbędnego nowoczesnego sprzętu i środków transportowych oraz innych wydatków bieżących w tym na przeprowadzanie remontów (numer 56);
  • W części Rezerwa Ogólna zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale transport na drogi publiczne krajowe, na wykonanie dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej budowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło; budowy krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (numer 72);

Wszystkie poprawki, które przyjął Sejm uchwalając ustawę: 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 57 , 58, 59, 61, 72, 75, 81, 84, 87.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 w dalszym ciągu nie został  uchwalony.

Projekt ustawy budżetowej został rzeczywiście uchwalony przez rząd byłej Premier Ewy Kopacz. Jednakże projekt budżetu na rok 2016 był oraz w dalszym ciągu jest zmieniany przez obecnie rządzącą większość parlamentarną i znacząco różni się od projektu ustawy uchwalonej przez rząd PEK. W związku z powyższym wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

Elżbieta Witek

Właściwie to był rząd [obecny rząd PiS-przyp.red], który był najszybciej zaprzysiężony, najszybciej zostało wygłoszone expose i najszybciej zabraliśmy się do pracy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pierwsza część wypowiedzi: “rząd, który był najszybciej zaprzysiężony”, została uznaną za prawdziwą.

Rząd Beaty Szydło został utworzony w ciągu 22 dni, co czyni go faktycznie najszybciej sformowanym gabinetem w III RP.

Druga część wypowiedzi: “najszybciej zostało wygłoszone expose”, także jest zgodna z prawdą.

Premier Beata Szydło wygłosiła swoje exposé 18 listopada 2015 r. czyli 24 dni po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dla porównania prezentujemy poniżej daty exposé wygłoszonych przez jej poprzedników (wzięto pod uwagę rządy konstruowane w wyniku powszechnych wyborów parlamentarnych):

Ostatnia część wypowiedzi, czyli sformułowanie: “najszybciej zabraliśmy się do pracy”, zostało sklasyfikowane jako opinia. Zgodnie z naszą metodologią opinie nie podlegają weryfikacji.

W związku z powyższym wypowiedź Pani Minister Witek zostaje uznana za prawdziwą.

Elżbieta Witek

Kwota wolna od podatku [projekt ustawy-przyp.red.] i projekt ustawy emerytalnej został wniesiony do Sejmu przez pana prezydenta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

30 listopada ubiegłego roku wpłynął do Sejmu prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tego samego dnia Prezydent Andrzej  Duda przedstawił również  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi faktami wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >