Embargo na polską wieprzowinę oraz nabiał

18.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że Ukraina utrzymuje embargo na polską wieprzowinę od 17 lutego 2014 roku, o czym poinformowała Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy. Jako przyczynę takiej decyzji, podano wykrycie w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Embargo na polski nabiał zostało natomiast nałożone nie ze strony Ukrainy, ale ze strony Rosji wobec jednej z firm mleczarskich od dnia 17 kwietnia 2014r o czym poinformowała Polska Agencja Prasowa oraz Służba sanitarna Rosji (Rossielchoznadzor).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.