Emerytury i standard życia

Dwie rozmowy w tym samym radiu i dwie zupełnie różne diagnozy stanu zamożności polskiego społeczeństwa i funkcjonowania systemu emerytalnego – Władysław Kosiniak-Kamysz i Ryszard Czarnecki w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

My jako PSL w trakcie debaty nad 67 [wiekiem emerytalnym] zgłaszaliśmy różnego rodzaju projekty. Przeszedł projekt emerytur częściowych, on się sprawdza, […] czyli wcześniejszej możliwości przejścia na emeryturę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Emerytury częściowe obowiązują w Polsce w efekcie negocjacji między koalicjantami podczas debaty dotyczącej reformy emerytalnej. Emerytury te faktycznie pozwalają na wcześniejsze przejście na emeryturę, jednak konieczne jest spełnienie wymagań określnych w ustawie i należy liczyć się z niższą kwotą świaczenia.
PSL zgłosiło jeszcze kilka innych propozycji, które zostały jednak odrzucone.

Władysław Kosiniak-Kamysz

[Pracownik] też dzisiaj ma na przykład, jeżeli to były warunki uciążliwe, prawo skorzystania z emerytur pomostowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych pracownik ma prawo ubiegać się o emeryturę pomostową, jeśli pracował w szczególnych warunkach związanymi z czynnikami ryzyka, “które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku” – prace te widnieją w wykazie, który jest załącznikiem do ustawy.

Ryszard Czarnecki

GUS ostatnio przekazał, że prawie 3 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z opracowania sygnalnego GUS “Ubóstwo ekonomiczne w Pólsce w 2014 r.”:

“W 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób, natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn. w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) – ok. 6,2 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej szacuje się na ok. 4,6 mln.”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >