Emigracja według Bronisława Komorowskiego

Fact-check na zlecenie jednego z naszych Followersów, śledzących internetową aktywność Bronisława Komorowskiego.

 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

 

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Najnowsze dane dotyczące emigracji z Polski dotyczą 2013 roku (Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013), kiedy to liczba emigrantów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o  66 tys.

Okresem największej emigracji były lata 2005-07, kiedy to emigrowało rocznie:

  • 2005 – 450 tys. osób,
  • 2006 – 500 tys. osób,
  • 2007 – 320 tys. osób.

Z porównania danych liczbowych wynika, że w porównaniu do roku 2005, w którym emigracja była największa, w roku 2013 wyemigrowało 7,56 razy mniej Polaków.

Warto wziąć jednak pod uwagę, że powyższe badania GUS mierzą ilość osób przebywających poza granicami kraju dłużej niż 3 miesiące tylko w jednym momencie – na koniec roku kalendarzowego (nie uwzględniają więc tych, którzy przykładowo wyjechali na okres od stycznia do listopada) i sam Urząd zaznacza tą problematyczną kwestię w swojej metodologii.

Zważając na znaczącą nieścisłość liczbową oraz mankamenty metodologii GUS niniejszą wypowiedź należy uznać za manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >