EPL a raport Lunacek

Tylko 69 polityków Europejskiej Partii Ludowej głosowało za rezolucją. W tym samym głosowaniu 129 polityków EPL głosowało przeciw rezolucji.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Myślę, że gdyby Europejska Partia Ludowa zmieniła swoją postawę i nie popierała w Parlamencie Europejskim takich aktów, jak np. raport Lunacek i rezolucja na tym tle… [to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby przystąpić do tej frakcji w Parlamencie Europejskim] [20 V 2014]

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Tylko 69 polityków Europejskiej Partii Ludowej głosowało za rezolucją. W tym samym głosowaniu 129 polityków EPL głosowało przeciw rezolucji.

Tzw. Raport Lunacek został przyjęty Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >