Ewa Kopacz i notowania Platformy Obywatelskiej

13.11.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz obejmuje funkcję P.O. Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej 8 listopada 2014.

W listopadzie 2014 raport TNS Polska wskazuje poparcie dla PO na wysokości 26% (przy wyłączeniu z podstawy procentowej odpowiedzi “trudno powiedzieć” wynosiło ono 32%):

Sondaż przeprowadzony przez IBRIS dokładnie w dniu przekazania zwierzchnictwa nad partią przez Donalda Tuska – 33% poparcie dla PO.

Sondaż Millward Brown z 20 listopada 2014 roku – również 33% poparcia dla PO.

Raport CBOS z tego samego okresu wskazuje nawet 38% poparcie dla PO.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą. Żaden sondaż z tamtego okresu do którego dotarliśmy nie przedstawia notowań Platformy Obywatelskiej poniżej 20% poparcia, a w związku z tym wyniku zbliżonego do przywołanych przez polityka 17 procent.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.