Expose Grzegorza Schetyny

Nowy minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wygłosił swoje expose, w którym zawarł fakty dotyczące kondycji państwa polskiego. Czy na pewno zawsze były one zgodne z prawdą?

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Schetyna

PKB Polski dzisiaj to 230 % PKB Polski z 1990

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego uwzględniającymi ceny bieżące w PLN, w 1990 roku PKB Polski wynosiło 583 968 miliardów złotych, a w 2014 wynosi 1 383 623 miliardów złotych. Jest to więc około 237% PKB z roku 1990.

583.968

Grzegorz Schetyna

Sekretarz Genealny NATO i Frederica Mogherini pierwsze wizyty zagraniczne złożyli właśnie w Polsce

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sekretarz Generalny NATO Jensen Stoltenberg na swoją pierwszą wizytę jako nowego szefa NATO wybrał Polskę. W celu omówienia  realizacji ustaleń ze  szczytu NATO w Newport, w tym dotyczących wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu, wzmacnianie zdolności obronnych NATO, sytuacja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym sytuacja bezpieczeństwa na  Ukrainie oraz relacje z Rosją.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini również wybrała Polskę jako pierwsze państwo któremu złożyła wizytę po objeciu stanowiska.

Grzegorz Schetyna

Korpus Północno-Wschodni NATO z siedzibą w Szczecinie, tworzymy go razem z Danią i Niemcami

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w Szczecinie zostało podpisane Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Grzegorz Schetyna

Polskie siły powietrzne monitorowały litewską przestrzeń powietrzną w lipcu i sierpniu tego roku

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że począwszy od 1 maja 2014 r. na litewskim lotnisku w Szawie dyżur będzie pełnił Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 5, wyposażony w cztery samoloty MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Działnia tego kontyngentu wojskowego są realizacją porozumienia podpisanego przez prezydenta Komorowskiego 11 kwietnia br. (postanowienie o użyciu PKW w składzie Sił Sojuszniczych NATO– w misji wojskowego nadzoru nad przestrzenią powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii).

Grzegorz Schetyna

1 VIII 2015 będziemy obchodzić 40. rocznicę podpisania Aktu Końcowego KBWE

Prawda Ukryj uzasadnienie

 

1 sierpnia 1975 w Helsinkach podpisano Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Był to pierwszy przypadek w czasie zimnej wojny, gdy na tak wysokim szczeblu państwa obu bloków zdecydowały się przyjąć wspólne zasady postępowania w stosunkach międzynarodowych. Jego sygnatariuszami stały się 33 państwa europejskie oraz Kanada i USA.

Dla głodnych wiedzy:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_ko%C5%84cowy_Konferencji_Bezpiecze%C5%84stwa_i_Wsp%C3%B3%C5%82pracy_w_Europie

http://stosunki-miedzynarodowe.pl/traktaty/akt_koncowy_KBWE.pdf

 

Grzegorz Schetyna

Od 2004 roku polskie PKB wzrosło o połowę

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych podanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, PKB Polski w 2004 roku wyniosło 949 miliardów złotych, a w 2014 roku ta kwota opiewa na około 1383 miliardów złotych. Jest to mniej więcej wzrost o połowę.

Grzegorz Schetyna

Zamożność Polaków to dziś ⅔ średniej unijnej

Prawda Ukryj uzasadnienie

 

Jak pokazują dane Eurostatu, opublikowane 18 czerwca 2014 r., Polska na tle Unii Europejskiej plasuje się w okolicach ⅔ średniej unijnej. Dokładniej rzecz ujmując: 74% w przeliczeniu na AICper capita (Actual Individual Consumption) oraz 68% GDP per capita.

Volume_indices_of_GDP_and_AIC_per_capita,_2013,_EU-28=100_June_2013.png

Grzegorz Schetyna

170 tys. Polaków wyjechało w ramach programu Erasmus

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje strona erasmus.org.pl, od roku akademickiego 1998/99 do 2012/2013, z programu Erasmus skorzystało 139 577 studentów i 29 789 pracowników uczelni.

erasmus.png

Grzegorz Schetyna

W ciągu ostatnich dziewięciu lat liczba Polaków  zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem zmalała o 7 milionów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS, w roku 2005 Polska liczyła 38 157 055 osób, a w roku 2013 38 495 659 osób. Zgodnie z informacją GUS “Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.” w 2005 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było 6 906 427 osób, ubóstwem ustawowym 6 906 427 osób, a ubóstwem skrajnym 4 693 317 osób. W 2013 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było 6 236 296 osób, ubóstwem ustawowym 4 927 444 osób, a ubóstwem skrajnym 2 848 678 osób. Oznacza to, że w przypadku żadnej z granic ubóstwa liczba Polaków zagrożonych ubóstwem w ciągu 9 lat nie spadła o 7 milionów.

Screenshot 2014-11-10 at 15.49.56.png
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacja Sygnalna “Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.”

Grzegorz Schetyna

70% polskiej wymiany handlowej dziś jest z UE

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS, strukturalnie w 2013r. wymiana handlowa z krajami UE wynosiła 75,0%. Obecnie liczba ta wzrosła do poziomu 77,3%.

Obroty handlu zagranicznego w 2014r. obejmują takie państwa jak: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

Grzegorz Schetyna

Polonia to blisko 20 mln ludzi

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prawda – W statystykach MSZ z 2012 roku liczba Polaków za granicą wynosiła niespełna 18 milinów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >