Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zapadła decyzja o rezygnacji Beaty Szydło z urzędu Prezesa Rady Ministrów. Nazajutrz, 8 grudnia, dymisję jej rządu przyjął prezydent Andrzej Duda, powierzając zarazem misję utworzenia nowego dotychczasowemu wicepremierowi oraz ministrowi rozwoju i finansów, Mateuszowi Morawieckiemu. 11 grudnia Andrzej Duda powołał rząd Mateusza Morawieckiego w następującym składzie:

 • Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
 • Minister Finansów i Rozwoju – Mateusz Morawiecki
 • Wiceprezes Rady Ministrów – Beata Szydło
 • Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński
 • Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Błaszczak
 • Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz
 • Minister Spraw Zagranicznych – Witold Waszczykowski
 • Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski
 • Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
 • Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska
 • Minister Środowiska – Jan Szyszko
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel
 • Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk
 • Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł
 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk
 • Minister Cyfryzacji – Anna Streżyńska
 • Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka
 • Minister – Członek Rady Ministrów – Beata Kempa
 • Minister – Członek Rady Ministrów – Elżbieta Witek
 • Minister – Członek Rady Ministrów – Mariusz Kamiński
 • Minister – Członek Rady Ministrów – Henryk Kowalczyk.

12 grudnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie program działania Rady Ministrów, w którym omówił główne cele oraz kierunki działań swojego rządu na najbliższe dwa lata. W swoim exposé, premier poruszył również kilkanaście obietnic, z których część stanowi swoistą kontynuację obietnic składanych jeszcze za czasów rządu Beaty Szydło. Wśród najważniejszych obietnic złożonych przez premiera Mateusza Morawieckiego są:

 • Budowa Centrum Analiz Strategicznych

„Chcę też Państwu obiecać z tego miejsca, że nasz rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Do tego potrzebna jest między innymi budowa Centrum Analiz Strategicznych”.

 • Podnoszenie płacy minimalnej

„Będziemy też nadal podnosić płacę minimalną”.

 • Wzrost wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB

„Doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat”.

 • Utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii oraz Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego

„Uruchomimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia. Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapię. Druga inicjatywa, to Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego”.

 • Program walki ze smogiem

„Program walki ze smogiem to program wsparcia najuboższych, których nie stać dziś na ocieplenie domu, na wymianę okien czy drzwi, nie stać na dobre – nie trujące – paliwo”.

 • Budowa gazociągu do Norwegii

„Innym celem, aktualnym 10 lat temu i aktualnym cały czas, jest dzisiaj budowa połączeń gazowych do Norwegii”.

 • Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

„Dlatego kładziemy akcenty na strategie zbiorowe, na Polskę wielkich projektów i jedną z takich strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego „Portu Solidarność”. To kluczowy element strategii rozwoju, strategii rozwoju transportu w Polsce”.

 • Budowa tunelu w Świnoujściu

„Budowa tunelu łączącego Świnoujście z Polską, ten z dawna oczekiwany projekt też go zrobimy”.

 • Budowa dróg, w tym Via Carpatia

„Oczywiście brakuje zwłaszcza brakuje Via Carpatia w Polsce wschodniej, brakuje także szczególnie dróg łączących północ-południe, zgodnie z ideą Trójmorza i my je dokończymy. S3, S7, A1 – będziemy je budować”.

 • Konstytucja Biznesu

„Wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze, z Konstytucją Biznesu na czele”.

 • Utworzenie Sieci Badawczej im. Łukasiewicza

„Przeprowadzimy reformę szkolnictwa wyższego i zreformujemy instytuty badawcze. Sieć badawcza Instytut im. Łukasiewicza będzie jedną z największych w Europie tego typu instytucji”.

 • Wyrównanie dopłat dla rolników do poziomu średniej unijnej

„Nasz rząd będzie zabiegać o odpowiedni budżet w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Taki budżet, który zapewni polskim rolnikom jednolite warunki konkurowania, wyrówna dopłaty do średniej unijnej”.

 • Walka z afrykańskim pomorem świń

„Afrykański pomór świń to ogromne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Ta choroba, idąca od wschodu, która pustoszy Europę Środkową, przekroczyła już linię Wisły. Dlatego będziemy wzmacniać, wdrażać takie środki, aby ograniczyć jej rozprzestrzenianie się, aby ją zwalczyć”.

 • Rozwój programu „Mieszkanie+”

„Nie jest łatwo, ale ta kula śniegowa już ruszyła i za parę kwartałów będziemy właśnie oddawać do użytku pierwsze tanie mieszkania, zbudowane tanio mieszkania”.

 • Utworzenie Instytutu Urbanistyki i Architektury

„W końcu – jak powiedział Roger Scruton – laureat medalu „Odwaga i Wiarygodność” Kongresu „Polska Wielki Projekt” – piękno nas ocali. Dlatego w przyszłym roku pełną parą ruszą prace Instytutu Urbanistyki i Architektury”.

 • Program „Przyjazna Polska”

„Następne pole naszych działań to program Przyjazna Polska. Miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami. Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. (…) Dlatego rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska. Projekt na kolejne lata, projekt który usunie bariery infrastrukturalne i prawne utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa”.

Sejm większością 243 głosów (235 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, 6 posłów koła Wolnych i Solidarnych oraz 2 posłów niezrzeszonych – Jan Klawiter i Piotr Liroy-Marzec) udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Poniżej przedstawiamy sprawdzone przez nas wypowiedzi z exposé premiera Morawieckiego.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Polska jako pierwszy kraj regionu została zaliczona przez agencję FTSE Russell do krajów rozwiniętych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

FTSE Russel we wrześniu 2017 r. postanowiło o przeniesieniu Polski z grupy państw rozwijających się do grupy krajów rozwiniętych. Formalnie ma nastąpić to we wrześniu 2018 r., jednakże decyzja została już podjęta. Jest to pierwszy przypadek, kiedy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej zostaje uznany za rozwinięty.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Polska jako pierwszy kraj regionu została zaliczona przez agencję FTSE Russell do krajów rozwiniętych.

Mateusz Morawiecki

Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 miliardów złotych. To więcej niż przez poprzednie dziewięć lat.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 28 listopada 2017 r., wzrost dochodów w okresie styczeń-październik w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wyniósł 32,4 mld zł. Na wspomniany dochód składają się:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7% r/r (tj. ok. 23,9 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł).

Tym samym wedle aktualnie posiadanych źródeł, twierdzenie, iż dochody tylko z podatku od towarów i usług wzrosły o 30 mld zł można uznać za manipulację, gdyż taki dochód odnosi się do w/w rodzajów dochodów. Prawdą jest jednak informacja, iż jest to najwyższy dochód w ostatnich 9 latach, na co wskazują sprawozdania z wykonania budżetu z lat 2009-2016.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 miliardów złotych. To więcej niż przez poprzednie dziewięć lat.

Mateusz Morawiecki

Ten trend, ten bardzo pozytywny trend (wzrostu wpływów z VAT), który pierwszy raz od 9 lat się pojawił – my go utrzymamy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według sprawozdań Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu z lat 2009-2016 wzrost wpływów z podatku od towarów i usług można było zaobserwować już w 2016 r., gdzie wzrost dochodów w porównaniu do 2015 r. był wyższy o 2,8 %, zaś w ujęciu memoriałowym, które z uwagi na dużą zmienność dochodów na przełomie 2016/2017 roku – ten dochód był wyższy o 4,1 %. We wcześniejszych latach wzrost dochodów z podatku VAT w stosunku do roku poprzedzającego można było zaobserwować m.in. w latach 2014 (o 9,6%) i 2011 (o 12%). Dlatego sformułowanie, że trend wzrostu wpływów z podatku VAT pojawił się po raz pierwszy od 9 lat uznajemy za fałsz.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Ten trend, ten bardzo pozytywny trend (wzrostu wpływów z VAT), który pierwszy raz od 9 lat się pojawił – my go utrzymamy.

Mateusz Morawiecki

A cała Europa, jak się szacuje, traci 160 miliardów euro rocznie na VAT. To jest więcej niż budżet europejski.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przyjmujemy, że w swojej wypowiedzi przez Europę premier Morawiecki rozumie Unię Europejską. Według raportu przygotowanego w 2017 r. na zlecenie agendy Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za podatki i cła (DG TAXUD), straty na podatku VAT w 2015 r. wyniosły 151,5 mld euro. Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji z 2016 r., straty za 2014 r. wyniosły natomiast 159,5 mld euro. Jak podaje przywoływany raport, głównymi przyczynami ubytków VAT (VAT gap) są bankructwa i upadłości korporacyjne, zła administracja, stosowanie optymalizacji podatkowej oraz oszustwa podatkowe. Ubytek VAT w Polsce w roku 2015 szacowany jest na 9,8 mld euro, co stanowi 24,5%.

Zgodnie z art. 315 Traktatu o Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, ustanawiają roczny budżet Unii. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Unię Europejską, w 2015 r. wynosił on 145 mld euro, a w 2014 r. 135,5 mld euro. Wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


A cała Europa, jak się szacuje, traci 160 miliardów euro rocznie na VAT. To jest więcej niż budżet europejski.

Mateusz Morawiecki

Polacy są jednym z narodów który pracuje najwięcej w Europie. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów. Pracujemy około 2000 godzin rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2016 r. Polacy pracowali średnio 42 godziny w ciągu tygodnia. Jest to wynik, który sytuuje nas w pierwszej dziesiątce państw europejskich. Więcej od Polaków pracują m.in. Islandczycy (45 godzin w tygodniu), Austriacy (43 godziny), czy Grecy (44,5 godziny).

Ponadto, w ujęciu rocznym, zgodnie z danymi OECD za 2016 r. Polacy przepracowali średnio 1928 godzin, co jest drugim najwyższym wynikiem w Europie. Więcej przepracowanych godzin w roku, spośród krajów europejskich, mają tylko Grecy (2035).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Polacy są jednym z narodów który pracuje najwięcej w Europie. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów. Pracujemy około 2000 godzin rocznie.

Mateusz Morawiecki

Polska dzisiaj, według „The Economist”, jest na piątym miejscu najbardziej przyjaznych krajów dla kobiet.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mateusz Morawiecki powoływał się na tzw. glass-ceiling index (dosł. “indeks szklanego sufitu”), który został opublikowany 8 marca 2017 r. W tym badaniu “The Economist” porównuje sytuację kobiet z różnych krajów na szeroko rozumianym rynku pracy.

W badaniu weryfikowane są takie czynniki, jak np. środowisko pracy, dostęp do wyższej edukacji, różnice w płacach, ilość kobiet na stanowiskach menadżerskich lub w zarządach spółek, ilość kobiet w parlamencie czy np. dostęp do płatnych urlopów macierzyńskich.  

W ogólnym zestawieniu Polska zajęła 5 miejsce. Wyprzedziły nas takie kraje, jak Islandia, Szwecja, Norwegia i Finlandia.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Polska dzisiaj, według „The Economist”, jest na piątym miejscu najbardziej przyjaznych krajów dla kobiet.

Mateusz Morawiecki

Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to: choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Trzy czwarte Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji opublikowanych przez GUS w 2015 r. (str. 12), głównymi przyczynami śmierci w Polsce są właśnie choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, które stanowią ponad 70% przyczyn wszystkich zgonów. Ten sam raport podkreśla jednak, że w przypadku ponad 6% zgonów przyczyny nie zostały określone. W świetle dostępnych informacji, zaokrąglenie użyte przez premiera Morawieckiego jest jednak dopuszczalne.

Ponadto, w 2013 r. Światowa Organizacja Zdrowia wykluczyła Polskę z analiz porównawczych dotyczących przyczyn zgonów ze względu na wysoką (ponad 25%) obecność w aktach zgonów tzw. garbage codes, czyli kodów nieprecyzyjnie określających przyczynę śmierci.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to: choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Trzy czwarte Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.

Mateusz Morawiecki

Ponad 90% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z sondażem CBOS opublikowanym w 24 kwietnia 2017 r., twierdząco na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?” odpowiedziało 89% respondentów. Warto dodać, iż CBOS corocznie przeprowadza sondaż dotyczący poczucia bezpieczeństwa Polaków, a tegoroczny wynik jest najwyższym w historii.

Tę samą wartość podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w swoim zestawieniu “2 lata MSWiA w liczbach”, opublikowanym 12 listopada 2017 r.

Chociaż liczba podana przez Premiera Morawieckiego jest zbliżona do statystyk, użycie słowa “ponad” zamiast “poniżej”, sugeruje jeszcze większą różnicę procentową.  W związku z tym wypowiedź należy uznać za manipulację.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Ponad 90% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie.

Mateusz Morawiecki

Udział płac polskich pracowników w Polsce to tylko 46% naszego PKB – 10% niżej niż średnia unijna.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według statystyk AMECO – bazy danych makroekonomicznych Komisji Europejskiej, udział płac pracowników w Polsce w 2017 r. wyniósł 48%. To o 7,4% mniej, niż średnia w Unii Europejskiej – 55,4%.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Udział płac polskich pracowników w Polsce to tylko 46% naszego PKB – 10% niżej niż średnia unijna.

Mateusz Morawiecki

Otóż zajmujemy dzisiaj przedostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najbardziej aktualną publikacją na temat warunków mieszkaniowych Europejczyków jest raport “The State of Housing in the EU 2015”, przygotowany przez Housing Europe, jednej z największych reprezentacji spółdzielczości wobec Komisji Europejskiej oraz innych ciał UE. Raport został oparty m.in. na danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny

Według GUS, w 2015 r. łączna liczba mieszkań wynosiła 14 119 452, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi średnio 358 mieszkań. Ta liczba stanowi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Najlepszy wynik w tej kategorii – 650 mieszkań na 1000 mieszkańców należy do Estonii.

Powyższa wypowiedź została sprawdzona 11 września 2017 r. Wtedy jej autorem był minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Otóż zajmujemy dzisiaj przedostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >