Factcheck na temat energetyki

W tym tygodniu sprawdzamy rozmowę Henryka Muchy, prezesa PGNiG Obrót Detaliczny, który opisuje w jaki sposób firma chce walczyć o klienta na rynku polskim i w jaki sposób wykorzysta do tego celu LNG ze Świnoujścia. Przyglądamy się również wypowiedziom na temat perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w rozmowie BiznesAlert.pl z Mikie Waite, dyrektor odpowiedzialny za nowe projekty w Westinghouse.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Henryk Mucha

Ponad 70 autobusów w Tychach jest napędzanych CNG.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa PKM Tychy: 75 spośród 103 pojazdów napędzanych jest CNG.

W związku z powyższym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Mike Waite

Odkąd Niemcy zaczęli wygaszać reaktory, zaobserwowano u nich wzrost emisji CO2, wzrost cen elektryczności, większą niestabilność sieci energetycznej.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W maju 2011 w Niemczech  gabinet A. Merkel podjął decyzję w sprawie wygaszenia 8 z 17 niemieckich elektrowni i stopniowego wygaszania kolejnych aż do ostatecznej rezygnacji z energetyki atomowej do 2022.

W 2012 roku i 2013 czyli po wygaszeniu reaktorów emisja CO2 tymczasowo wzrosła, jednak w latach 2014-2015 emisja zmalała.  

Cena energii elektrycznej wzrosła, co jest głównie wynikiem dążenia Niemiec do wykorzystywania jak największych udziałów OZE w miksie energetycznym.

Do destabilizacji sieci energetycznej również nie dochodzi ze względu na stabilny plan, który zakłada zastępowanie mocy wyłączanych elektrowni atomowych z nadwyżką innymi elektrowniami, głównie z OZE.

Mike Waite

Ostatnio Szwecja zrezygnowała z podatku karnego od wytwarzania energii atomowej. Doprowadziło to do podjęcia przez szwedzkich dostawców energii decyzji o przedłużeniu eksploatacji obecnie działających reaktorów w celu utrzymania tego bezpiecznego dla środowiska źródła energii.

Prawda Ukryj uzasadnienie

10 czerwca b.r. rząd Szwecji zatwierdził, że od 2017 roku zostanie zlikwidowany podatek karny od wytwarzania energii atomowej.

E.On Vattenfall i Fortum podjęły decyzję o dalszym działaniu reaktorów.

Rząd Szwecji chce natomiast do 2050 roku przejść w 100% na źródła odnawialne oraz rozważane jest zastąpienia starych reaktorów nowymi, co zapewniłoby większe bezpieczeństwo, ponieważ obecne reaktory są z lat 70. i 80. Aktualnie pracujących jest 10 reaktorów. Dzięki zniesieniu podatku przedsiębiorstwa produkujące energię z atomu wypracują większy zysk.

Mike Waite

Finansowanie z ECA wspiera krajowy eksport towarów i usług poprzez zapewnienie zagranicznym klientom długoterminowych pożyczek w wysokości do 85% wartości projektu atomowego, z bardzo korzystnym oprocentowaniem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

ECA (Export Credit Agency) to instytucja prywatna lub   quasi-rządowa zajmująca się kredytami eksportowymi. Kredyt eksportowy jest średnio lub długoterminowym kredytem celowym. Przeznaczony jest na finansowanie projektu lub kontraktu eksportowego.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych): Porozumienie w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych (Konsensus OECD) określa zasady finansowania transakcji eksportowych udzielanego przez państwa członkowskie OECD kredytami o okresie spłaty 2 i więcej lat. Podstawowym celem Konsensusu jest zapewnienie równych warunków konkurencji między eksporterami, opartej na jakości i cenie eksportowanych dóbr oraz usług, nie zaś na bardziej korzystnych warunkach wsparcia oferowanego przez rządy państw. Niektóre sektory, ze względu na specyfikę techniczną i finansową, zostały uregulowane sektorowymi uzgodnieniami. Dodatkowymi porozumieniami objęte są: statki, elektrownie jądrowe, samoloty cywilne, energie odnawialne/łagodzenie zmian klimatycznych/projekty wodne, transport szynowy oraz elektrownie opalane węglem. Aktualny tekst Porozumienia znajduje się na stronie www.oecd.org/trade/xcred/.

W ramach Konsensusu OECD ustalono najbardziej korzystne warunki kredytów eksportowych udzielanych ze wsparciem państwa, w tym minimalny poziom zaliczki i maksymalne okresy spłaty kredytu, jak również warunki ochrony ubezpieczeniowej takie jak minimalne stawki za ubezpieczenie. Transakcje eksportowe wspierane przez państwa członkowskie OECD podlegają także dodatkowym wymogom związanym z ochroną środowiska, zwalczaniem przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w transakcjach międzynarodowych oraz inicjowaniem działań umożliwiających zrównoważone kredytowanie w krajach o niskim dochodzie.

Konsensus OECD określa maksymalną kwotę wsparcia finansowego właśnie jako 85% wartości eksportu, oznacza to, że nabywca musi zapewnić wkład własny minimum 15% wartości eksportu. Szczegółowe informacje na temat kredytów eksportowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >