Factcheck energetyczny

Stowarzyszenie Demagog we współpracy z Instytutem Polityk Publicznych rozpoczyna nową serię. Co niedziele na naszych łamach pojawiać się będą wypowiedzi polityków oraz osób związanych z energetyką, które dotyczą tego tematu. Będziemy sprawdzać polityków jak i osoby publiczne zarówno z Polski jak i z zagranicy naszego kraju. Naszym celem jest zapoznawanie obywateli z rzadko poruszanym w mediach tematem energetyki i sprawianie, aby dyskusja na ten temat pojawiała się częściej w przestrzeni publicznej. Na początek analizujemy dwie wypowiedzi Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z Telewizji Republika, w których odnosi się do tego jaką część naszego domowego budżetu wydajemy na energię elektryczną oraz ile tej energii uzyskujemy z węgla.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

U nas już energia stanowi 10% portfela, wydatków obywatela, energia ogólnie pojęta cieplna, elektryczna, paliwo.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę na nośniki energii w 2015 r. stanowiły 11,4% wydatków ogółem. Na podstawie danych powyższą wypowiedź należy zakwalifikować jako prawdziwą.

image

Zestawienie danych w tabeli:

Rodzaj wydatku

Odsetek wydatków [%]

żywność i napoje bezalkoholowe

24,0

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki

2,5

odzież obuwie

5,4

użytkowanie mieszkania

8,7

nośniki energii

11,4

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

5,0

zdrowie

5,3

transport

8,8

łączność

5,0

rekreacja i kultura

6,7

edukacja

1,0

restauracje i hotele

4,2

pozostałe towary i usługi

5,9

wydatki pozostałe

4,4

Krzysztof Tchórzewski

85% energii mamy nadal z węgla.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przyjmując, że chodzi o dane dotyczące produkcji energii elektrycznej na rok 2015  to wypowiedź należy uznać za prawdziwą, ponieważ produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz brunatnego stanowi łącznie: 84% ogólnego wytwarzania energii elektrycznej. W związku z tym, że błąd mieści się w 5% marginesie błędu przyjętym w naszej metodologii, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2015 r. (GWh)

Bez nazwy

 

 

 

 

 

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >