Factcheck Energetyka

W kolejnej odsłonie #FactcheckEnergetyka prezentujemy wypowiedzi z XIV Kongresu Nowego Przemysłu, który odbył się w Warszawie w dniach 11-12 października 2017 r. Autorami sprawdzanych wypowiedzi są prezes Grupy Enea Mirosław Kowalik, prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera oraz prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Ponadto, sprawdziliśmy również wypowiedzi prezesa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Krzysztofa Szlagi w sprawie wydobycia węgla w Chinach.

Materiał powstał w ramach projektu Polska transformacja energetyczna. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Polityk Publicznych i Fundację Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Maćkowiak-Pandera

Ostatnio w Arabii Saudyjskiej osiągnięty został kolejny rekord na poziomie 1,79 centa za kilowatogodzinę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

3 października Arabia Saudyjska poinformowała o wynikach aukcji na zakup nowych mocy energetycznych z odnawialnych źródeł energii.

Wśród ofert obejmujących 300 megawatowy projekt fotowoltaiczny w Sakace, najtańszą okazała się wspólna oferta konsorcjum Abu Dhabi Future Energy Company (MASDAR) oraz EDF Energies Nouvelles, które zaproponowały cenę 6.69736 halali (niższa jednostka monetarna w Arabii Saudyjskiej) za 1 kilowatogodzinę, co oznacza w przeliczeniu około 1,79 centa. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Joanna Maćkowiak-Pandera
prezes Forum Energii


Ostatnio w Arabii Saudyjskiej osiągnięty został kolejny rekord na poziomie 1,79 centa za kilowatogodzinę.

 

Tomasz Rogala

W Niemczech nadal zużywa się ok. 100 mln ton węgla rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych BP Global, w 2016 roku zużycie węgla w Niemczech wynosiło 75.3 milionów ton oleju ekwiwalentnego. Do produkcji takiej ilości energii opałowej, trzeba zużyć w przybliżeniu 107,6 milionów ton węgla ekwiwalentnego. Biorąc pod uwagę przyjęte zaokrąglenie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Tomasz Rogala
prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej


W Niemczech nadal zużywa się ok. 100 mln ton węgla rocznie.

Krzysztof Szlaga

(Chińczycy – przyp. Demagog) w tej chwili za trzy kwartały roku mają wzrost produkcji (węgla – przyp. Demagog) o 4 proc., czyli o 100 mln ton.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystyk Chin, od stycznia do września 2017 r. wyprodukowano  2 592 020 000 ton węgla, co stanowi 5,7% wzrostu w zestawieniu rok do roku. W trzech pierwszych kwartałach 2016 r. produkcja węgla w Chinach wyniosła 2 456 320 000 ton. Wzrost produkcji w bieżącym roku wynosi zatem 135 700 000 ton, a więc niecałe 136 mln ton. Ponieważ wypowiedź znacząco przekracza margines błędu, uznajemy ją za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Szlaga
prezes zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.


(Chińczycy) w tej chwili za trzy kwartały roku mają wzrost produkcji (węgla) o 4 proc., czyli o 100 mln ton.

 

Krzysztof Szlaga

Chińska produkcja za trzy kwartały to 2,6 mld ton węgla.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystyk Chin, od stycznia do września 2017 r. wyprodukowano  2 592 020 000 ton węgla, a więc niecałe 2,6 mld ton. Biorąc pod uwagę przybliżenie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Szlaga
prezes zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.


Chińska produkcja za trzy kwartały to 2,6 mld ton węgla.

 

 

 

Mirosław Kowalik

Nasza energetyka wciąż jest stara, 66 proc. bloków ma powyżej 30 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w 2013 r. blisko 40% bloków energetycznych w Polsce miało ponad 40 lat, a ponad 15% – starszych niż 50 lat – kwalifikowało się do wyłączenia. Z kolei na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa z dnia 22 października 2014 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik poinformował, że średni wiek bloku energetycznego w Polsce wynosi 40 lat, prawie 75% bloków energetycznych ma ponad 30 lat,  a tylko 10% bloków energetycznych ma poniżej 10 lat.

W raportach przygotowywanych przez Ministerstwo Energii podawany jest wiek dla dwóch głównych elementów: kotłów i turbozespołów. Wiek ten w obu przypadkach nie jest tożsamy, podawany jest oddzielnie dla kotłów i oddzielnie dla turbozespołów. W krajowych elektrowniach cieplnych zawodowych na koniec 2015 r. pracowało 339 turbozespołów (o jeden mniej niż na koniec 2014 r.), z czego 182 jest już w eksploatacji ponad 30 lat. Łączna moc zainstalowana najstarszych jednostek wynosi 20 455 MW, co przekłada się na 66,6 % udziału w całkowitej mocy zainstalowanej we wszystkich turbozespołach. W przypadku bloków pracujących poniżej 21 lat, te wartości wynoszą odpowiednio 7 263 MW oraz 23,65 %. Bloki oddane do eksploatacji w przeciągu ostatnich pięciu lat stanowią zaledwie 4,34 % (1 334 MW).

Struktura wieku kotłów energetycznych, zainstalowanych w elektrowniach cieplnych zawodowych, wygląda podobnie. Liczba zainstalowanych urządzeń wynosi 358, z czego 257 to jednostki ponad 30-letnie. Ich łączna wydajność wynosi 71 620 t/h, co stanowi niemal 70 % zainstalowanej w KSE wydajności. W 2014 r. udział ten stanowił 66,7 %. Dla jednostek pracujących mniej niż 21 lat wartości te wynoszą 19 463 t/h (19,3 %). Najmłodsze jednostki (do 5 lat), to 4 250 t/h sumarycznej wydajności (4,21 %).

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >