Factcheck Energetyka

W dzisiejszym #FactcheckEnergetyka sprawdzamy wypowiedzi wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwo SA  Macieja Woźniaka z wywiadu udzielonego Dziennikowi Gazecie Prawnej oraz ministra środowiska Jana Szyszki.

Materiał powstał w ramach projektu Polska transformacja energetyczna. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Polityk Publicznych i Fundację Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Maciej Woźniak

Tylko w III kwartale 2017 r., zużycie gazu wzrosło rok do roku aż o 300 mln m3.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według ostatniego raportu PGNiG za trzeci kwartał 2017 roku, w Polsce sprzedano 4 594 mln3 gazu ziemnego, co oznacza wzrost sprzedaży o 344,5 mln3 wobec trzeciego kwartału roku 2016. Ponieważ wypowiedź wykracza poza margines błędu, uznajemy ją za fałszywą.

Share The Facts
Maciej Woźniak
wiceprezes PGNiG


Tylko w III kwartale 2017 r., zużycie gazu wzrosło rok do roku aż o 300 mln m3.

Maciej Woźniak

Ponad 40 proc. kraju jest wciąż niezgazyfikowane.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska Spółka Gazownictwa prezentując podczas V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego w kwietniu 2016 roku swoją nową strategię na lata 2016-2022 przedstawiła stopień gazyfikacji Polski. Według jej szacunków do kwietnia 2016 roku ów stopień wynosił 58%. Oznacza to, że około 42% kraju wciąż nie jest wyposażone w sieć gazową. Zgodnie z tym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Maciej Woźniak
wiceprezes PGNiG


Ponad 40 proc. kraju jest wciąż niezgazyfikowane.

Maciej Woźniak

Pojemność naszych magazynów wynosi ok. 3 mld m3.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według aktualnych danych PGNiG czynna pojemność wszystkich magazynów gazu wysokometanowego zlokalizowanych Polsce wynosi 2 985,35 mln m3. Zgodnie z tym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Maciej Woźniak
wiceprezes PGNiG


Pojemność naszych magazynów wynosi ok. 3 mld m3.

Maciej Woźniak

Obecnie produkujemy w Norwegii 0,5–0,6 mld m3 gazu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W raporcie z działalności PGNiG za rok 2016 opublikowanym na stronie spółki zawarte są dane z jej działalności zagranicznej. Zgodnie z zawartymi tam informacjami w 2016 roku ze złóż Skarv, Morvin, Vilje i Vale zlokalizowanymi w Norwegii wydobyto 0,517 mld m3 gazu ziemnego. W 2017 roku rozpoczęto przygotowania do wydobycia gazu ze złóż Gina Krog i Snadd. W pierwszym przypadku eksploatację zasobów rozpoczęto w trzecim kwartale 2017 roku (dane nie zostały jednak jeszcze opracowane), w drugim – prace wciąż trwają. Zgodnie z tym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Maciej Woźniak
wiceprezes PGNiG


Obecnie produkujemy w Norwegii 0,5–0,6 mld m3 gazu.

Jan Szyszko

Ministerstwo Środowiska w latach 2016-2017 rozpoczęło działalność na rzecz finansowania spraw związanych z jakością środowiska i w tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współdziałając z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska wydał, zakontraktował, przeznaczył do wydania ponad 2 mld zł (na walkę ze smogiem – przyp. Demagog).

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zespół Demagoga zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o udzielenie informacji w zakresie danych przedstawionych przez ministra Szyszkę. Po otrzymaniu odpowiedzi dokonamy aktualizacji factchecku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >