Filip Świtała o wskaźniku zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

21 listopada wiceminister finansów Filip Świtała wziął udział w posiedzeniu Sejmu, podczas którego odniósł się m.in. do wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Filip Świtała

W roku 2018 wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to są dane unijne i GUS-owskie – spadł do poziomu 19,5%, a wynosił 21,9% w roku 2017.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według definicji przedstawionej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to:

“odsetek osób, które są zagrożone ubóstwem lub pogłębioną deprywacją materialną lub żyją w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy.”

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to jeden ze wskaźników monitorujących realizację strategii Europa 2020. Strategia ta jest unijnym programem na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego i niesie za sobą określone cele z zakresu zatrudnienia, badania i rozwoju, zmian klimatycznych, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego, jakie mają zostać osiągnięte przez kraje UE do 2020 roku. Za monitorowanie celów wymienionych w strategii odpowiada Eurostat.

Według danych Eurostatu, wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyniósł dla Polski 21,9% w roku 2016 oraz 19,5% w roku 2017.

Dane GUS za rok 2016 są identyczne i również pokazują 21,9%. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w roku 2017 nie zostały jeszcze opublikowane przez GUS.

Żadna z tych instytucji nie posiada danych za rok 2018.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ zawiera poprawne dane podane za niewłaściwe lata. Filip Świtała podał dane za rok 2016 i 2017, a nie za 2017 i 2018.

Share The Facts
Filip Świtała
wiceminister finansów


W roku 2018 wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to są dane unijne i GUS-owskie – spadł do poziomu 19,5%, a wynosił 21,9% w roku 2017.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >