Google #HangoutPBK

Pierwszy hangout z kandydatem na prezydenta odbył się 15 kwietnia. Wziął w nim udział urzędujący prezydent, Bronisław Komorowski. Debatę organizowali: Google, portal gazeta.pl oraz Mam Prawo Wiedzieć. Pytania zadawali: dr Ewa Modrzejewska z MamPrawoWiedziec.pl, Kamila Sidor z Geek Girls Carrots, Jakub Krupa, dziennikarz i aktywista polonijny oraz Przemysław Pająk ze Spider’s Web.

Efektem #hangoutPBK jest także dłuższa analiza Demagog.org.pl dotycząca spełnienia obietnic wyborczych przez Bronisława Komorowskiego,

Zapraszamy do #factcheck!

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Dbamy o to, żeby cały Sojusz podnosił wydatki obronne. Polska jest tu absolutnym prymusem, bo mamy 2% PKB na obronę (…)

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Słowa Prezydenta Bronisława Komorowskiego o tym, czy Polska rzeczywiście należy do grona prymusów wśród państw NATO pod względem wydatków na armię zanalizowaliśmy już tutaj.

Nasz kraj pod względem wydatków na obronność przedstawionych jako procent PKB zajmuje wśród państw Sojuszu 6 miejsce, a wydaje na ten cel nie 2 proc. swojego PKB, a 1,95 proc. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Różnica ta jest o tyle ważna, że 2 proc. na obronę ma być dopiero wprowadzone nową ustawą, słowa te są więc pewną manipulacją ze strony B. Komorowskiego. Ponadto, 2 proc. jest minimum wymaganym przez NATO, liczba ta jest więc znacząca.

Sejm pracuje dopiero nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który zwiększy poziom finansowania wydatków obronnych do wysokości co najmniej 2% PKB od 2016 roku.

Bronisław Komorowski

(…) ale Rosja wydaje 4% PKB na obronę.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Dostępne najnowsze raporty poświęcone wydatkom Federacji Rosyjskiej na wojsko znacząco różnią się w ocenie ich wysokości.

Zgodnie z najnowszym raportem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Rosja w 2014 roku na obronność wydała w przybliżeniu 4,5% swojego PKB.

rosja.png

Tabela 1. Kraje z największymi wydatkami obronnymi w 2014 roku [źródło: http://www.sipri.org/].

Natomiast według The World Factbook, corocznej publikacji Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Stanów Zjednoczonych, Rosjanie przeznaczyli w minionym roku na ten cel 3,49% PKB.

russka.png

Tabela 2. Rosja jako 16 państwo świata o największych wydatkach na armię [źródło: https://www.cia.gov].

Wartości szacunkowe i rozbieżności w publikacjach wynikają między innymi z utajnionej części wydatków na wojsko i braku transparentności w gospodarowaniu funduszami przeznaczonymi na ten cel.

W związku z tym nie można jednoznacznie i precyzyjnie wskazać wysokości PKB jaką Rosja przeznacza na obronność. Wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >