Gość Radia Zet – Paweł Wojtunik

W poniedziałkowej rozmowie z Moniką Olejnik Paweł Wojtunik, szef CBA, omówił wymagania stawiane przez prawo funkcjonariuszom chcącym dokonać przeszukania w Sejmie.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Wojtunik

  • Paweł Wojtunik: Ależ sejm nie jest opisany nigdzie w prawie jako instytucja, do której nie wolno wejść na przeszukanie. Jest jedna podstawowa zasada przy przeszukaniu instytucji państwowej, a taką jest sejm, należy o zamiarze to jest równoznaczne z rozpoczęciem przeszukania, o zamiarze, przy rozpoczęciu przeszukania zawiadomić kierownika tej instytucji, dlatego że ten kierownik…
  • Monika Olejnik: Właśnie o tym mówię.
  • Paweł Wojtunik: Dlatego, że ta osoba ma prawo wyznaczyć pracownika do udziału w tym przeszukaniu.
Prawda Ukryj uzasadnienie

Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) w kwestii przeszukania budynku należącego do instytucji państwowej, do której to kategorii zalicza się Sejm RP ściśle precyzuje, iż “należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić kierownika tej instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności” (art. 222, KPK), ponadto istnieje obowiązek zawiadomienia o celu przeszukania i wydania poszukiwanych przedmiotów (art. 224 par. 1 KPK).  Zgodnie z art. 224 par. 2 KPK przy przeszukaniu “może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób”.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >