Grzegorz Kołodko- Rozmowa dnia w Jedynce

Gościem Rozmowy dnia w radiowej Jedynce był profesor Grzegorz Kołodko

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Kołodko

Może dodajmy, że polskie rezerwy walutowe, którymi administruje w imieniu narodu polskiego, Narodowy Bank Polski, niezależny od rządu, przekraczają 100 miliardów dolarów, równowartość 100 miliardów dolarów, bo tylko około jednej trzeciej przetrzymywana jest w dolarach, a inna część pozostała w innych twardych wymienialnych walutach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze “Stanem Oficjalnych Aktywów Rezerwowych” NBP za czerwiec 2014 wynoszą one 101 951,3 mln USD. W walutach wymienialnych odpowiednio 74 665,6 mln EURO i 310 676,2 mln PLN.

Natomiast “Roczne Aktywa Rezerwowe” wynoszą za grudzień 2013 r. 106 219 mln USD. Oraz w walutach wymienialnych odpowiednio 77 144 mln EURO i 319 933 mln PLN.

Po przeliczeniu na PLN wyżej wymienionych kwot, 100 mld USD faktycznie stanowi jedną trzecią z całości rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego.

 

USD

EURO

PLN

Oficjalne aktywa rezerwowe

Dane miesięczne

101 951,3

74 665,6

310 676,2

Dane roczne

106 219

77 144

319 933

Dane w milionach na podstawie http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html

 

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >