Grzegorz Schetyna- Gość Radia Zet

30.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Narodowej oferta złożona przez konsorcjum „Program EC-725 CARACAL-POLSKA” została zakwalifikowana do sprawdzeń weryfikacyjnych, polegających na potwierdzeniu zadeklarowanych parametrów technicznych śmigłowca. Dopiero pozytywne zakończenie tego procesu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP poprzez zawarcie umowy z producentem. Gdyby okazało się, że wstępnie wybrana oferta odbiega w rzeczywistości od zadeklarowanej, pozostaje możliwość zmiany dostawcy.

Na stronie internetowej PZL Okęcie wskazany jest następujący akcjonariat:

  • EADS CASA 77%

  • Skarb Państwa 18%

  • Akcje pracownicze 5%

Właścicielem większościowego pakietu akcji od 2001 roku jest EADS CASA – hiszpańska wytwórnia lotnicza będąca własnością spółki Airbus Military, należącej do całej grupy Airbus, podobnie jak Airbus Helicopters – tworzącej wskazane w postępowaniu konsorcjum.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.