Grzegorz Schetyna o frekwencji w wyborach do PE

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według sondażu CBOS do urn planuje pójść 34% Polaków. Podobnie wynika z badania instytutu Homo Homini zrealizowanym na zlecenie portalu Interia.pl i RMF.FM, gdzie zdecydowanych do uczestnictwa w wyborach jest 36.3%. Z kolei w badaniu TNS Polska 38% Polaków deklaruje, że z pewnością weźmie udział w wyborach.

 

Doświadczenia poprzednich wyborów do Europarlamentu sugerują jednak, że frekwencja może być niższa niż ta zadeklarowana w sondażach. W 2004 roku badania wskazywały 45% udział Polaków w wyborach, jednak rzeczywista frekwencja wyniosła 20.87% . W roku 2009 udział w wyborach deklarowało 36 % wyborców, podczas gdy do urn poszło 24.53% .

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.