Grzegorz Schetyna o kamienicy przy Noakowskiego 16

Po opublikowaniu przez męża Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzeja Waltza dokumentów związanych z przekazaną kamienicą przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie oraz po zapowiedzi powstania Komisji Weryfikacyjnej mającej zająć się nieprawidłościami przy reprywatyzacji, Grzegorz Schetyna w Kwadransie politycznym odniósł się do tych kwestii.

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Schetyna

Podpisali tę decyzję reprywatyzacyjną [kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16] urzędnicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Andrzej Waltz na specjalnej stronie internetowej opublikował oświadczenie oraz skan dokumentów dotyczących postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości położnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16. Jeden z dokumentów zawiera decyzje Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 22. sierpnia 2003 roku (prezydentem Warszawy był wówczas Lech Kaczyński) , która stanowi o przyznaniu prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 16 na rzecz m.in. Andrzeja Waltza.

Dokument został podpisany z upoważnieniem prezydenta przez Naczelnika Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Prezydent m.st. Warszawy z 10. listopada 2014 roku postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Wydział II Cywilny i zakończyło się w styczniu 2003 roku

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >