Czas czytania: około min.

Grzegorz Schetyna o kamienicy przy Noakowskiego 16

27.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 

Andrzej Waltz na specjalnej stronie internetowej opublikował oświadczenie oraz skan dokumentów dotyczących postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości położnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16. Jeden z dokumentów zawiera decyzje Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 22. sierpnia 2003 roku (prezydentem Warszawy był wówczas Lech Kaczyński) , która stanowi o przyznaniu prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 16 na rzecz m.in. Andrzeja Waltza.

Dokument został podpisany z upoważnieniem prezydenta przez Naczelnika Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Prezydent m.st. Warszawy z 10. listopada 2014 roku postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Wydział II Cywilny i zakończyło się w styczniu 2003 roku

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.