Grzegorz Schetyna w Kontrwywiadzie RMF

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem Konrada Piaseckiego.

Grzegorz Schetyna stanął w krzyżowym ogniu pytań konfrontujących projekt Platformy dotyczący 500 zł na każde dziecko z projektem Prawa i Sprawiedliwości czytanym dzisiaj w Sejmie, odpowiedzialności PO za zniesienie świadczeń podczas ich kadencji oraz niszczenia dokumentów związanych z 10 kwietnia.

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Schetyna

Minister Finansów był wielokrotnie nagradzany jako najlepszy Minister Finansów w Europie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Minister finansów w latach 2007-2013, Jacek Rostowski był dwukrotnie uhonorowany tytułem Finance Minister of the Year for Emerging Europe przez serwis Emerging Markets w 2009 i w 2012 roku.  

W 2010 roku brytyjski magazyn The Banker przyznał mu tytuł Ministra Finansów roku 2009 r. w Europie. W 2010 roku Financial Times uznał go drugim, a w latach 2011 i 2012 trzecim najlepszym ministrem finansów w Europie.

Grzegorz Schetyna

Wyszliśmy z procedury nadmiernego deficytu, ograniczaliśmy deficyt budżetowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Procedura Nadmiernego Deficytu określona została w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w Protokole nr 12 do tego Traktatu. Ową procedurę na państwo członkowskie nakłada Rada Unii Europejskiej w wypadku, gdy:

  1. stosunek między planowanym lub rzeczywistym deficytem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartość  3 %,
  2. stosunek między długiem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartość 60 %.

2)      

Procedura Nadmiernego Deficytu została wprowadzona w Polsce w wyniku decyzji Rady UE z dnia 7 lipca 2009 r. w związku ze zgłoszeniem przedłożonym przez władze Polski w kwietniu 2009 r., a następnie potwierdzonym przez Eurostat, świadczącym o deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2008 r. wynoszącym 3,9 % PKB, a więc przekraczającym wartość referencyjną wynoszącą 3% PKB.
Decyzja Rady UE z dnia 19 czerwca 2015 r. uchyliła decyzje w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce. W komunikacie prasowym czytamy, iż  rada podjęła taką decyzje pomimo tego, że deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,2% PKB w  2014 r. (czyli przekroczył referencyjną wartość 3%) Jednak Rada uznała, że z uwagi na systemową reformę emerytalną Polska może w ramach procedury nadmiernego deficytu skorzystać z przepisów szczególnych, gdyż jej deficyt był bliski wartości referencyjnej oraz relacja długu do PKB nie przekracza 60% (wartość referencyjna dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych). Rada uznała więc, że Polska skorygowała deficyt.

Grzegorz Schetyna

Prezes Kaczyński na program 500+ przeznacza 17 miliardów, bo tyle jest na ten projekt przeznaczone w tym roku, a w przyszłym 24 miliardy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Rady Ministrów oraz z rządowym projektem Ustawy Budżetowej na 2016 rok na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (“Rodzina 500+) przeznaczonych będzie 17 miliardów złotych.

Według wykonanej oceny skutków regulacji (s.5) tejże ustawy w 2016 roku przeznaczonych będzie na ten cel 17.271 mld złotych, natomiast w 2017 roku – 22.970 mld.
Semantyczną manipulację stanowi pierwsza część wypowiedzi Grzegorza Schetyny (“Prezes Kaczyński ma…”).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >