Grzegorz Schetyna w Kontrwywiadzie RMF o ministrze finansów

09.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Minister finansów w latach 2007-2013, Jacek Rostowski był dwukrotnie uhonorowany tytułem Finance Minister of the Year for Emerging Europe przez serwis Emerging Markets w 2009 w 2012 roku.  

W 2010 roku brytyjski magazyn The Banker przyznał mu tytuł Ministra Finansów roku 2009 r. w Europie. W 2010 roku Financial Times uznał go drugim, a w latach 2011 i 2012 trzecim najlepszym ministrem finansów w Europie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.