Grzegorz Witkowski o stawce podatku VAT dla stoczni

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski udzielił wywiadu na antenie Polskiego Radia 24, w którym odniósł się m.in. do stawki podatku VAT na budowę i remonty statków.

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Witkowski

Ona (Ustawa o wspieraniu przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych) zakłada zerowy podatek VAT na przebudowy, remonty, (…) budowy statków w polskich stoczniach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W uzasadnieniu projektu Ustawy czytamy, że jej celem jest stworzenie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi istniejących i powstawaniu nowych stoczni.

Zgodnie z art. 3 Ustawy “Przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku”. Podstawą takiego zryczałtowanego podatku, za art. 5, podstawą opodatkowania podatkiem zryczałtowanym jest przychód należny ze sprzedaży statku lub jego przebudowy, z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT).

Z kolei art. 20 ustawy (według tekstu przyjętego przez Senat), wprowadził do art. 83 Ustawy o podatku od towarów i usług zapis o stawce VAT 0% dla dostaw i importu statków oraz części do ich przebudowy.

Ponieważ Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wprowadziła zapis o zerowej stawce VAT dla dostawców i importerów statków oraz części na ich przebudowę lub remont, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Grzegorz Witkowski
Wiceminister gosp. morskiej i żeglugi śródlądowej


Ona (Ustawa o wspieraniu przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych) zakłada zerowy podatek VAT na przebudowy, remonty, (…) budowy statków w polskich stoczniach.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >