#HangoutDuda – debata z Andrzejem Dudą

22 kwietnia kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP, Andrzej Duda, wziął udział w debacie zorganizowanej przez Google, portal gazeta.pl oraz Mam Prawo Wiedzieć. Pytania zadawali: Dominika Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Jakub Górnicki z fundacji ePaństwo, Małgorzata Terlikowska z portalu Fronda.pl oraz Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Także internauci mogli wziąć udział w dyskusji oznaczając swoje pytania hashtagiem #hangoutDUDA.

Co mówił Andrzej Duda i czy jego słowa zgadzały się z prawdą? Zapraszamy na #factcheck!

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

W Polsce odsetek młodych ludzi, którzy mogą sobie zapewnić własne lokum, nie muszą mieszkać z rodzicami, jest jednym z najniższych na naszym kontynencie. Myślę przede wszystkim o Unii Europejskiej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W przeprowadzonym w 2013 roku badaniu, spośród 32 porównanych przez Eurostat europejskich państw Polska osiągnęła 12. najwyższy odsetek mieszkających z rodzicami osób w wieku 18-34 lat. Jest to więc nie jeden z gorszych wyników, bowiem więcej ludzi mieszka z rodzicami w krajach takich jak Portugalia, Słowenia, Grecja, Węgry, Włochy czy Słowacja.

Przy tego typu ogólnym zestawieniu należy także pamiętać, iż zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i zróżnicowanych kręgach kulturowych, pozostawanie w domu rodzinnym może wynikać z przyczyn innych niż tylko ekonomiczne.

27_04_2015_Duda_diagram.jpg

Wykres 1. Odsetek osób w wieku 18-34 lata mieszkających z rodzicami [za: Eurostat].

Andrzej Duda

Za średnią pensję jesteśmy w stanie kupić co najwyżej m2 mieszkania i to absolutnie nie w Warszawie, bo w Warszawie to trzeba dwie średnie miesięczne wydać, by m2 mieszkania kupić.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. wynosiło 4214,14. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wynosiło 3783,46.

Zgodnie z raportem portalu Domy.pl za średnie wynagrodzenie można kupić metr kwadratowy mieszkania w takich miastach wojewódzkich jak m.in. Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Łódź. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy wynosiła 8409 zł.

Wynika z tego, że rzeczywiście należy przeznaczyć dwie miesięczne średnie pensje w sektorze przedsiębiorstw aby kupić metr kwadratowy mieszkania w Warszawie.

Tabela 1. Średnie ceny mieszkań w polskich miastach w październiku 2014 roku [za: domy.pl].

Andrzej Duda

Polska gospodarka jest dziś bardzo nisko innowacyjna. My jesteśmy na jednych z ostatnich miejsc w Europie, bodajże na przed ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki w UE.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według corocznego sprawozdania UE na temat innowacyjności państw unijnych za rok 2014 (Innovation Union Scoreboard 2014) Polska rzeczywiście znajduje się na niskiej pozycji w rankingu. Nie jest jednak na przed ostatnim miejscu, a na czwartym od końca (25. miejsce).

Co ważne, Polska nie jest nawet w grupie najmniej innowacyjnych państw w UE, w której są Rumunia, Bułgaria i Łotwa. Zalicza się bowiem do grupy “umiarkowanie innowacyjnych państw”. W tabeli niżej przedstawione państwa unijne oraz ich poziom innowacyjności według w/w raportu.

Wykres 1. Poziom innowacyjności państw UE [za: europa.eu].

Andrzej Duda

Kwotę wolną zdecydowanie, w moim przekonaniu trzeba w szybkim tempie podwyższyć (…) bo w innych krajach wokół nas te kwoty są nieporównywalnie wyższe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Andrzej Duda nie sprecyzował jakie „kraje wokół nas” wziął pod uwagę. W związku z tym uznaliśmy, że są to kraje graniczące z Polską.

Wypowiedź ta jest prawdą, bowiem są takie graje graniczace z Polską, gdzie kwota ta jest znacząco wyższa. Są to np. Niemcy (8 130 EUR), Czechy (161 866 CZK) czy Słowacja (3 735 EUR). W tych krajach kwota wolna od podatku jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce.

Krajem, gdzie jest ona niższa jest to Białoruś. Zaś na Ukrainie i w Rosji nie ma kwoty wolnej od podatku.

Kwoty wolne od podatku w krajach sąsiedzkich przedstawia poniższa tabela:

kwota wolna

Tabela 1. Kwota wolna od podatku w Polsce i krajach ościennych [za: ey.com] 
Kurs EUR i CZK jest kursem średnim NBP z 24.04. W przypadku Białorusi użyty został oficjalny kurs rubla białoruskiego z 1.05.2013.

Andrzej Duda

Dług wewnętrzny [Polski] wynosi bilion złotych (…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dane ze strony długpubliczny.pl prowadzonej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) są zgodne z tym co powiedział Andrzej Duda.

Dług wewnętrzny Polski obecnie szacuje się na ponad 1 bilion złotych.

Andrzej Duda

[dług] zewnętrzny bilion sto miliardów złotych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wg danych NBP, na koniec 2014 roku dług zewnętrzny Państwa wynosił 1 234 627 mln zł.

Na chwilę obecną nie ma nowszych danych dot. długu publicznego.

Różnica pomiędzy wielkością podaną przez Andrzeja Dudę a liczbą rzeczywistą wynosi ponad 10%. Z tego powodu klasyfikujemy tę wypowiedź jako fałsz – różnica wynosi ponad 100 miliardów zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >