Hanna Gronkiewicz – Waltz w Radiu ZET

Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz była gościem Moniki Olejnik w Radiu ZET. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej odnosiła się zarówno do kwestii dotyczących warszawskiej komunikacji miejskiej (w związku z nieczynnym Mostem Łazienkowskim) jak i sprawy SKOK – ów.

Sprawdzone wypowiedzi

Hanna Gronkiewicz-Waltz

W Warszawie prawie siedemdziesiąt procent mieszkańców jeździ transportem publicznym, pasażerowie pokrywają średnio trzydzieści dwa procent kosztów, dwie trzecie średnio dokłada miasto do każdego biletu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Badanie opinii publicznej Barometr Warszawski z 2013 roku wykazuje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy od momentu przeprowadzenia badania, 52% ankietowanych korzystało w Warszawie z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie, a 17% niecodziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. Można więc stwierdzić, że 69% mieszkańców Warszawy korzysta z komunikacji miejskiej, co oznacza, że pierwsza część wypowiedzi jest prawdziwa.

Zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu z Wykonania Budżetu Miasta Warszawy za 2013 rok dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wynosiły 764 360 323 zł, a wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 2 383 473 935,95 zł. Oznacza to, że sprzedaż biletów pokrywa 32% wydatków na komunikację miejską, a reszta jest finansowana z budżetu miasta. Wypowiedź można więc uznać za prawdziwą.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Sześćdziesiąt procent centralnego odcinka metra zostało pokryte przez Unię Europejską a czterdzieści procent z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Środki europejskie przeznaczone na finansowanie budowy II linii warszawskiego metra pochodziły z Funduszu Spójności, a konkretniej – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak podają oficjalne rządowe strony całość realizacji inwestycji kosztowała 6057441210,14 zł. Unijne dofinansowanie wynosiło dokładnie 3110775216,75 zł. Kwota dofinansowania stanowiła więc w przybliżeniu 51,35% całej sumy.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Nie jest to wina nadzoru finansowego. Nadzór finansowy dopiero w październiku 2013 roku przyjął trzeba było zrobić bardzo dokładne audyty i sprawdzić, co się dzieje, żeby można było potem postawić ewentualnie w stan upadłości.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Komisja Nadzoru Finansowego objęła nadzorem spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK) 27 października 2012 r. na mocy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450).

Art. 60. Działalność kas i Kasy Krajowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.59)).

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >