Henryk Kowalczyk w Radiu ZET

W programie Moniki Olejnik na antenie Radia Zet gościł Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Henryk Kowalczyk

Podatek PIT, czyli od osób fizycznych, jest rozliczany rocznie i takie zmiany podatkowe [jak zmiana kwoty wolnej od podatku- przyp.red] należy wprowadzić do 30 listopada.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K48/04 z dnia 15 lutego 2005 roku nie można zmieniać prawa na niekorzyść podatnika później, niż 30 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym te podatki mają obowiązywać. W związku z tym, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest korzystne dla wszystkich podatników, wypowiedź Ministra Henryka Kowalczyka uznaję za nieprawdziwą.

dodatkowe źródło

Henryk Kowalczyk

Zyski banków wynoszą 16 miliardów złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg danych przedstawionych przez Komisje Nadzoru Finansowego w 2014 roku sektor bankowy odnotował 16,23 mld zł zysku. (15,448

mld zł przypada na banki komercyjne i 0,777 mld zł na sektor spółdzielczy).

Henryk Kowalczyk

Strata na tonie węgla to jest 40 złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na każdą tonę węgla sprzedaną w I półroczu 2015 r. przypada średnia strata – 39,81 zł (czyli w przybliżeniu 40 zł).

W analogicznym okresie czasowym 2014 r. strata ta wynosiła 26,46 zł na tonę węgla.

Henryk Kowalczyk

Platforma wycofała się [z becikowego- przyp.red], myśmy się nie wycofywali, jak myśmy, jako rząd PiS wprowadzało becikowe to były dwa rodzaje becikowego, czyli takie podwójne, jedno automatyczne dla wszystkich bez względu na dochody i drugie było uzależnione od dochodu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Becikowe zostało wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W ustawie czytamy, ze “Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.”

Z kolei becikowe przeznaczone dla najbiedniejszych rodzin obowiązywało od 1 stycznia 2006 roku. Przysługiwał dodatek do becikowego najbiedniejszym rodzinom, które miały prawo do zasiłku. W  ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych czytamy “Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł”

Platforma Obywatelska wprowadziła do becikowego pewne obostrzenia, ponieważ od 1 stycznia 2013 roku miało przysługiwać jedynie rodzinom, których dochód na osobę nie przekraczał 1922,00 zł. Mówi o tym ustawa

z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kolejnym obostrzeniem jest to, że matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do samego porodu.

Poprzedni rząd faktycznie wprowadził obostrzenia dotyczące wypłacania tzw. “becikowych” jednak nie można powiedzieć,że z wypłacania nich się wycofał. Dlatego też wypowiedź Henryka Kowalczyka została uznana za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >