I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

W dniu 18 listopada 2015 roku premier Beata Szydło wygłosiła swoje expose. Tego dnia na sali plenarnej zabrali głos także przedstawiciele klubów parlamentarnych oraz zwykli posłowie.

Zapraszamy do zapoznania się z oceną wypowiedzi merytorycznych jakie padły na I posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Udział inwestycji w PKB wynosi dziś ok. 20% a to jest niewiele, także w porównaniu z krajami naszej części Europy. Na przykład Czechy w niektórych latach dochodziły do 30% (…) Chiny osiągają 47% a niektóre innych kraje azjatyckie znacznie przekraczają 30% PKB.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź premier Beaty Szydło, ze względu na swoją złożoność, przy analizie została podzielona na pięć tez:

  1. Udział inwestycji w PKB na podstawie lat 2004-2013 wynosił około 20% (średnia to 20,04%)
  1. Biorąc pod uwagę naszych sąsiadów 2011-2015 sytuacja przedstawia się następująco:
Kraj % udział inwestycji w PKB
Polska 20,02%
Ukraina 19,00%
Niemcy 19,50%
Litwa 19,75%
Słowacja 22,00%
Rosja 24,00%
Czechy 25,75%
Białoruś 36,25%


Co oznacza, że czterech z siedmiu naszych sąsiadów ma wyższy procent inwestycji w PKB, a słowo “niewiele” jest prawdziwe.

  1. W latach 2001-2002 czy 2006-2007 Czechy dochodziły do 30% udziału inwestycji w PKB.
  1. Udział inwestycji w PKB Chin wyniósł w 2010 roku 47,8%, a w 2013 r. nawet 48%.
  1. Wietnam, Indonezja czy Indie przekroczyły 30% na rok 2010. A w latach 2011-15 Indonezja osiągała nawet 35%, Indie 39% czy Nepal 38%.

Jako,że wszystkie z pięciu tez okazały się być prawdziwymi to cała wypowiedź została uznana za prawdziwą.

Sławomir Neumann

Bezpłatna pomoc prawna, o której pani Premier Szydło mówi, dzisiaj istnieje. Osoby o niższych dochodach mogą dziś z niej korzystać. To już jest zrobione.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje system bezpłatnej pomocy prawnej, ale nie jest on w żaden sposób uregulowany odgórnie. Porad udzielają m.in. Biura Porad Obywatelskich, organizacje pozarządowe,Biura Poselskie.

Dopiero od 1 stycznia 2016 r. – zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą – zostanie utworzony ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. Powstanie 1500 specjalnych punktów, w których obywatele będą mogli zasięgnąć profesjonalnej porady.

Sławomir Neumann

Już powstały centra łączące badania naukowe z gospodarką, gdzie wynalazki naukowe mają być wprowadzane do gospodarki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Powyższe stwierdzenie jest prawdą, przy wielu uczelniach powstały już centra innowacji, które mają na celu łączenie pracy naukowców z potrzebami biznesu.

Do takich centrów zaliczamy m.in.: Jagiellońskie Centrum Innowacji, Centrum Energetyki,  Akademickie Centrum Innowacji Biznesowych ( przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu),  Centrum Transferu Technologii CITTRU oraz wiele innych.

Sławomir Neumann

Jest to największy rząd w historii.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Przyjmując, że Sławomir Neumann miał na myśli ilość członków w randze ministra (W chwili powołania), wypowiedź należy zakwalifikować jako fałszywą, gdyż rząd Beaty Szydło liczy 24 członków, natomiast rząd Hanny Suchockiej liczył 26 członków.

(Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: ZNAK, 2013, )

Ryszard Petru

Platforma zostawia wam kraj w trudnej sytuacji fiskalnej. Bardzo wysoki dług, to jest ponad połowa naszego PKB, maksymalny deficyt, 2,9% PKB.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg. licznika długu publicznego dług publiczny wynosi 60,8% PKB natomiast deficyt stanowi 2,9% PKB co oznacza, że do przekroczenia 3% konstytucyjnej bariery brakuje tylko 0,1%

Tomasz Siemoniak

Dobrze, że w wystąpieniu pani premier Szydło został dostrzeżony polski przemysł obronny, z kontynuacją lokowania w nim większości zamówień. W ubiegłym roku było to blisko 70% zamówień dla armii.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją uzyskaną  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Inspektoratu Uzbrojeń MON-u było to 63%.

W informacji zawarta byłą adnotacja, że “za „polskie przedsiębiorstwo” uznaje się przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się na terytorium RP.”

Zgodnie z metodologią wypowiedź Tomasz Siemoniaka została uznana za fałszywą.

odpowiedzMON

 

Andrzej Halicki

Chciałem powiedzieć, że Polska – najbardziej intensywny plac budowy pod tym względem w Europie – w ciągu ostatnich 14 miesięcy wybudowała 35 tys. km sieci światłowodowej, właśnie pod Internet i usługi informatyczne. Wraz z poprzednio wybudowanymi 8 tys. to ponad 40-tysięczna sieć, która oplotła cały kraj.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziedzinie zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych jest Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku. NPS zakładał, iż do końca 2015 roku miało powstać 27 tys. km sieci telekomunikacyjnych. Składać się na to miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (m.in. “Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”, „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, „Internet dla Mazowsza”, „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo – dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”, „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” oraz „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, oraz przedsięwzięcie pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Inna wartość, bo w sumie 45 tys. km została podana podczas wywiadu udzielonego Polskiemu Radiu w czerwcu 2015 roku przez ministra Andrzeja Halickiego. Wspomniane 45 tys. km miało zostać wybudowane do końca września bieżącego roku.

12 października 2015 roku portal polskaszerokopasmowa.pl informował o tym, iż “Według danych przygotowanych przez nadzorujące 14 sieci Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dla „Rzeczpospolitej” do końca września wybudowanych zostało około 27 tys. km RSS, podczas gdy do końca roku powinno ich powstać 30,1 tys. km.”

Wiadomo, iż w obecnym momencie niektóre podmioty mają trudności z dokończeniem projektów. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego przesunęła termin realizacji inwestycji na 31.12.2015. 12 listopada 2015 portal polskaszerokopasmowa.pl informował o opóźnieniach w realizacji zadań przez firmę SferaNet z Bielska-Białej budująca sieć na Podkarpaciu.

Rzetelna weryfikacja wymienionych w wypowiedzi danych nie jest jednak możliwa na podstawie tych szczątkowych informacji, przy braku oficjalnych, aktualnych danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >