I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

01.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź premier Beaty Szydło, ze względu na swoją złożoność, przy analizie została podzielona na pięć tez:

  1. Udział inwestycji w PKB na podstawie lat 2004-2013 wynosił około 20% (średnia to 20,04%)
  1. Biorąc pod uwagę naszych sąsiadów 2011-2015 sytuacja przedstawia się następująco:
Kraj % udział inwestycji w PKB
Polska 20,02%
Ukraina 19,00%
Niemcy 19,50%
Litwa 19,75%
Słowacja 22,00%
Rosja 24,00%
Czechy 25,75%
Białoruś 36,25%


Co oznacza, że czterech z siedmiu naszych sąsiadów ma wyższy procent inwestycji w PKB, a słowo “niewiele” jest prawdziwe.

  1. W latach 2001-2002 czy 2006-2007 Czechy dochodziły do 30% udziału inwestycji w PKB.
  1. Udział inwestycji w PKB Chin wyniósł w 2010 roku 47,8%, a w 2013 r. nawet 48%.
  1. Wietnam, Indonezja czy Indie przekroczyły 30% na rok 2010. A w latach 2011-15 Indonezja osiągała nawet 35%, Indie 39% czy Nepal 38%.

Jako,że wszystkie z pięciu tez okazały się być prawdziwymi to cała wypowiedź została uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.