Ile kosztowała informatyzacja ZUS?

06.10.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Oświadczenie rzecznika prasowego ZUS z 2 lutego 2010 r. potwierdza, że budowa Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w latach 1997-2010 kosztowała około 3 mld zł. Z kolei według danych NASA, koszt wysłania sondy kosmicznej New Horizons w celu zbadania Plutona kosztował około 700 mln $. W przeliczeniu na złotówki, według dzisiejszego (5 października 2017 r.) kursu dolara, jest to około 2,6 mld zł, a więc więcej niż koszt komputeryzacji ZUS.

W kwocie 700 mln $ zawiera się cena budowy sondy i jej przyrządów, wystrzelenia rakiety, analizy danych oraz koszty operacyjne oraz wydatki na cele edukacyjne i reklamowe. NASA potrzebowała 9 lat, by w 2015 r. doprowadzić do przelotu swojej sondy obok Plutona.

Choć mniej medialne i spektakularne niż zdobycie najdalszych zakątków Układu Słonecznego, przedsięwzięcie ZUS-u było bardzo złożone i czasochłonne. Aby zapewnić sprawną obsługę kilkudziesięciu milionów klientów, ZUS zawarł szereg kontraktów z dostawcami koniecznej infrastruktury oraz usług. Sam zakup sprzętu i dodatkowego oprogramowania pochłonął 1 mld zł. Koszty te nie muszą świadczyć o rozrzutności – podobny system obsługi dopłat rolniczych IACS, mimo iż obsługuje niecałe 2 miliony osób, kosztował 1,5 mld zł. Ponadto warto zaznaczyć, że już w 2005 r. Kompleksowy System Informatyczny ZUS został nagrodzony przez Komisję Europejską w ramach „eEurope Awards for eGovernment”. Tym niemniej, wypowiedź Stanisława Tyszki uznajemy za prawdziwą.

Warto także dodać, że wypowiedź Stanisława Tyszki jest niemalże powtórzeniem słów publicysty Petrosa Tovmasyana z jego tweeta opublikowanego 14 lipca 2015 r.

 

 

Share The Facts
Stanisław Tyszka
Wicemarszałek Sejmu RP

 

Jako podatnicy, oficjalnie wydaliśmy na system informatyczny ZUS 3 mld złotych – to więcej, niż koszt sondy wysłanej na Plutona.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.