Ile kosztuje nas rocznie działalność Instytutu Pamięci Narodowej?

Czwartkowym Gościem Radia Zet był prezydent Słupska Robert Biedroń. W rozmowie poruszył on kwestię wydatków przeznaczanych na działalność Instytutu Pamięci Narodowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Biedroń

363 mln zł każdego roku przeznaczane jest na IPN.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ustawa budżetowa na rok 2018 przewiduje wydatki Instytutu Pamięci Narodowej w wysokości 363,288 mln zł. Jest to kwota znacznie wyższa od tych z poprzednich lat (np. w 2017 roku – 289,141 mln zł). W związku z tym sformułowanie „363 mln zł każdego roku przeznaczane jest na IPN” jest fałszywe, ponieważ w poprzednich latach były to inne, mniejsze kwoty.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) został utworzony 19 stycznia 1999 roku na podstawie tzw. „ustawy o IPN” z dnia 18 grudnia 1998 roku. Zgodnie z art. 8.2. tej ustawy „Instytut Pamięci jest finansowany z budżetu państwa, w którym stanowi odrębną część”. Od roku 1999 w kolejnych ustawach budżetowych IPN pojawia się jako część 13. budżetu. Budżety na kolejne lata przewidywały następujące sumy wydatków Instytutu:

2018 – 363,288 mln zł

2017 – 289,141 mln zł

2016 – 269,141 mln zł

2015 – 249,090 mln zł (przed nowelizacją: 249,850 mln zł)

2014 – 246,701 mln zł

2013 – 245,455 mln zł (przed nowelizacją: 246,211 mln zł)

2012 – 223,205 mln zł

2011 – 223,263 mln zł

2010 – 213,846 mln zł

2009 – 209,275 mln zł

2008 – 209,275 mln zł

2007 – 172,358 mln zł

2006 – 131,357 mln zł

2005 – 93,280 mln zł

2004 – 85,362 mln zł

2003 – 85,122 mln zł

2002 – 83,586 mln zł

2001 – 82,205 mln zł

2000 – 10,000 mln zł

W ustawie budżetowej na rok 2000 przewidywano wydatki na poziomie jedynie 10 mln zł. W 2001 roku nastąpił duży skok do 82,205 mln zł. Od tego czasu przewidywane wydatki Instytutu stopniowo się zwiększały. Próg 100 mln zł został przekroczony w budżecie na rok 2006 (131,357 mln zł). Był to duży wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (93,28 mln w 2005). Kolejne duże wzrosty pojawiły się w ustawach budżetowych na lata 2007 (172,358 mln zł) i 2008 (209,275 mln zł).

W budżetach na lata 2009-2015, przewidywane wydatki Instytutu zwiększyły się nieliniowo. Na rok 2009 nie przewidziano zwiększenia budżetu, a w roku 2012 nieznacznie zmalał on względem poprzedniego. Ponadto nowelizacje ustaw budżetowych na lata 2013 i 2015 obniżały budżet IPN. W budżecie na rok 2013 można jednak zauważyć znaczny wzrost (z 223,205 mln zł w roku 2012 do 246,211 mln zł).

W ostatnich latach można zauważyć duże wzrosty przewidywanych wydatków Instytutu Pamięci Narodowej. Zupełnie wyjątkowy jest pod tym względem ostatni skok wydatków: na rok 2018 na IPN przewidziano w budżecie 363,288 mln zł, co jest wzrostem o 74,147 mln zł względem roku poprzedniego. Równie znaczące zwiększenie budżetu wystąpiło jedynie na początku istnienia Instytutu, w roku 2001.

Share The Facts
Robert Biedroń
Prezydent Słupska


363 mln zł każdego roku przeznaczane jest na IPN.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >