Ile kosztuje Pendolino?

23.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W czasie trwania audycji “Kontrwywiad” której gościem był europoseł Tadeusz Zwiefka został poruszony temat kosztów Pendolino. Na pytanie “Pamięta pan koszt zakupu Pendolino?” europoseł stwierdził, że “jest to bardzo duży koszt”, “No to są dziesiątki milionów”.

W rzeczywistości zakup pociągów 20 pociągów Pendolino kosztował w sumie 400 milionów euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.