Ile osób rocznie zostaje ubezwłasnowolnionych?

Posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj była gościem audycji Poranek TOK FM. W programie prezentowała opinie swojego ugrupowania na temat poniedziałkowych konsultacji pomiędzy Andrzejem Dudą, a ugrupowaniem Kukiz’15, które dotyczyły inicjatywy referendalnej prezydenta. Agnieszka Ścigaj odniosła się również do propozycji prezydenta by inne referendum, dotyczące przyjmowania przez Polskę uchodźców, miało odbyć się równocześnie z wyborami parlamentarnymi w roku 2019. Posłanka uważa, że takie referendum powinno odbyć się wcześniej w związku z naciskami Komisji Europejskiej na kraje, które wycofały się z udziału w mechanizmie relokacji uchodźców, w tym również Polski.

Uważamy, że polityka imigracyjna to jest właśnie polityka właściwa każdemu krajowi i nie powinno być ingerencji takiego ciała, które jest absolutnie nie wybrane demokratycznie jak Komisja Europejska

-stwierdziła, w imieniu ruchu Kukiz’15, posłanka Ścigaj.

W drugiej części programu polityk odnosiła się do blokady obchodów miesięcznicy smoleńskiej przez Obywateli RP. Agnieszka Ścigaj stwierdziła, że jest przeciwna blokowaniu manifestacji oraz dodała, że sama bierze udział w manifestacjach, które mają na celu obronę osób dyskryminowanych i osób, które walczą o swoje prawa.

Sprawdzone wypowiedzi

Agnieszka Ścigaj

To nie jest tak, że Polska jest zamknięta na uchodźców. Naprawdę uchodźców to my mamy na przykład z Ukrainy, przyjęliśmy prawie milion osób, które uciekały przed wojną hybrydową.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Urzędu do spraw Cudzoziemców, uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa (art. 1A ust. 2 Konwencji Genewskiej z 1951 r.).

Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców (stan na 21 grudnia 2016) jedynie 22 Ukraińców posiada w Polsce status uchodźcy.

Warto zauważyć, że w samych sześciu pierwszych miesiącach roku 2017 status uchodźcy uzyskało znacznie więcej obywateli Ukrainy niż w latach ubiegłych. Od 1.01.2017 do 04.06.2017 roku wydano 47 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Dla porównania w roku 2016 było ich 16 a w 2015 jedynie 2.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r Ukraińcy w Polsce posiadali ponad 103,4 tys. ważnych dokumentów pobytowych (24,3 tys. – pobyt stały, 75,4 tys. – zezwolenie na pobyt czasowy, prawie 3,2 tys. – pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt ze względów humanitarnych – 286, pobyt tolerowany – 6 os., prawo pobytu członka rodziny obywatela UE – 137, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – 22, ochrona uzupełniająca – 75, status uchodźcy – 22); Większość zezwoleń na pobyt czasowy w 2016 roku wydano w związku z pracą (71%)

W 2013 r. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały obywatelom Ukrainy 720 125 wiz (527 706 wiz Schengen oraz 192 419 wiz krajowych),  w 2014 r. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne  827 771 wiz (554 255 wiz Schengen oraz 276 298 wiz krajowych), a w   2015 r. 922 240 wiz (456 085 wiz Schengen oraz 466 155 wiz krajowych).

W swojej wypowiedzi Agnieszka Ścigaj wprowadza odbiorcę w błąd myląc pojęcia uchodźców z Ukrainy z osobami tej narodowości, które otrzymały wizy zezwalające na pobyt w Polsce. W związku z tym wypowiedź została uznana za fałszywą.

Agnieszka Ścigaj

Mamy rocznie prawie 100 tys. osób, które ubezwłasnowolnia się z powodów na przykład medycznych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych zawartych w Informatorze Statystycznym Wymiaru Sprawiedliwości dotyczących ubezwłasnowolnień zarówno całkowitych jak i częściowych jest ich w Polsce rocznie najwięcej 9470 w 2016 roku. W poprzednich latach było ich mniej. Dane były gromadzone w latach 2004 – 2016.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >