Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

Elżbieta Rafalska wystąpiła na antenie Radia Wnet. W “Poranku” Radia Wnet minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowała działanie programu Rodzina 500+ w 2016 roku oraz mówiła o sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Pracujących mamy ponad 16 mln Polaków i tak mamy w każdym kwartale 2016 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z “Kwartalnej informacji o rynku pracy w drugim kwartale 2016 roku” z 25 sierpnia 2016 r., w pierwszym kwartale 2016 roku zatrudnienie wynosiło 16 012 000 osób, a w drugim 16 182 000 osób. “Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna Informacja o rynku pracy – czwarty kwartał 2016 roku” podaje, że w trzecim kwartale 2016 r. bycie zatrudnionym zadeklarowało 16 266 000 osób, zaś w czwartym liczba ta wyniosła 16 325 000.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest cyklicznie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny. Ma ono na celu m.in. obliczenie liczby osób w wieku 15 lat i więcej, które deklarują zatrudnienie. Jest to podstawowe źródło informacji o rynku pracy.

Elżbieta Rafalska

Są już województwa takie jak na przykład województwo lubuskie, w którym w styczniu nastąpił 10% wzrost urodzeń.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na wspólnej konferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem Minister Rafalska podsumowała realizację Programu Rodzina 500+ w woj. lubuskim oraz wpływ programu na inne systemy.

Wg zaprezentowanych danych przez Władysława Dajczaka w 2016 roku w woj. lubuskim urodziło się o 90 więcej dzieci w porównaniu do roku 2015 (9415 do 9325 dzieci, wzrost o 1%), porównując drugie półrocza tych lat wzrost liczby urodzeń jest wyższy o dokładnie 1,1%, natomiast porównując styczeń 2017 oraz styczeń 2016 można zauważyć, że w styczniu 2017 nastąpił 9,9% wzrost urodzeń w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego (dokładnie 865 do 787 urodzeń).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >