Ile osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla?

26.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze Statystyki interwencji straży pożarnej związanych z tlenkiem węgla opublikowanej dnia 1 kwietnia 2016 roku w sezonie grzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 było 3878 zdarzeń z CO, w których 2229 osób zostało rannych a 50 poniosło śmierć.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.