Ile pieniędzy przeznaczono na subwencje dla oświaty?

Dziś w porannych Sygnałach Dnia gościła Beata Szydło. Premier pytana była głównie o kwestie związane z systemem oświaty, w nawiązaniu do dzisiejszego protestu nauczycieli nie zgadzających się na zmiany w szkolnictwie wprowadzane przez obóz rządzący. Postanowiliśmy poddać weryfikacji wypowiedź szefowej rządu dotyczącą zmian wysokości subwencji oświatowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Myśmy pozostawili w budżecie państwa subwencje [oświatowe – przyp.] na tym samym poziomie, nie ograniczyliśmy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2017 roku na oświatę i wychowanie przewidziano w budżecie 432 703 tys. złotych. Na kwotę tę, oprócz dotacji i subwencji, których wysokość wyniosła 35 968 tys. zł, składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych. Rok wcześniej, w znowelizowanej ustawie budżetowej przewidziano wydatki na oświatę na poziomie 413 649 tys. zł (dotacje i subwencje – 32 112 tys. zł).

W latach poprzednich kwoty przeznaczone na ten cel w budżecie przedstawiały się następująco:

  • 2015: 433 098 tys. zł (dotacje i subwencje – 30 112 tys. zł)
  • 2014: 424 371 tys. zł (dotacje i subwencje – 28 979 tys. zł)
  • 2013: 443 862 tys. zł (dotacje i subwencje – 29 125 tys. zł)

subwencje-3

Z powyższych danych wynika, iż w latach 2016- 2017 kiedy o budżecie decydował rząd Prawa i Sprawiedliwości wydatki na oświatę zmalały w porównaniu do roku 2015, aczkolwiek dotacje i subwencje wzrosły o odpowiednio 2 000 zł i 5 856 zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >