Czas czytania: około min.

Ile Polek dokonało aborcji?

25.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według wyników badań opublikowanych w 2013 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu swojego życia ciążę przerwała nie mniej niż co czwarta i nie więcej niż co co trzecia dorosła Polka. Oznacza to liczbę od 4,1 do 5,8 miliona kobiet.

W badaniach szacowana była liczba dorosłych Polek, które co najmniej raz w życiu przerwały ciążę. Szacunki odnoszą się do całego dotychczasowego życia, co więcej, nie mówią nic o liczbie i prawnym statusie aborcji – informują jedynie o przybliżonej liczbie pełnoletnich Polek, które się na nią zdecydowały (niekoniecznie jeden raz). Badaniem objęto łącznie 3576 Polek.

Ze względu na kontekst wypowiedzi uznajemy wykorzystane zaokrąglenie za dopuszczalne, a wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.