Ile postępowań w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów zostało przeprowadzonych w latach 2012-2015?

„W odróżnieniu od poprzedników czuję się odpowiedzialny (…) trudno odbudować w tak krótkim czasie to wszystko, co zostało zaniedbane”.

– mówił Mariusz Błaszczak jako gość Sygnałów dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu podlega policja komentował także sprawę śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. W związku ze sprawą dotyczącą śmierci Igora Stachowiaka, Mariusz Błaszczak wypowiadał się także na temat ilości postępowań przeprowadzonych w prokuraturze w latach 2012-2015 dotyczących przekroczenia uprawnień przez policjantów, w wyniku czego doszło do śmierci.

„Ja mogę zapytać: a gdzie była wtedy kontrola medialna? Dlaczego TVN się wtedy nie zainteresował tymi sprawami? Gdzie była kontrola medialna wtedy?

– tak komentował sprawę M. Błaszczak. Gość „jedynki” odniósł się ponadto do programu modernizacji służb mundurowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

(…) 2012–2015, w tym czasie prowadzono w prokuraturze powszechnej 42 postępowania w związku ze śmiercią ludzi. Te 42 postępowania związane były z przekroczeniem uprawnień przez policjantów, w wyniku czego doszło do śmierci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacja udzieloną przez Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej na wniosek o dostęp do informacji:

od 2012 do 2015 roku liczba postępowań prowadzonych w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów, w wyniku czego doszło do śmierci wyniosła w sumie 42 postępowania.

rok 2012 – 10 postępowań.

rok 2013 – 6 postępowań.

rok 2014 – 17 postępowań.

rok 2015 – 9 postępowań.

Mariusz Błaszczak

Program modernizacji służb mundurowych zakłada – i już został wprowadzony 1 stycznia 2017 roku – podwyżki dla funkcjonariuszy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 został przyjęty przez Sejm 15 grudnia 2016 roku. Ustawa wzorowana jest na projekcie, który powstał w 2007 roku za rządów Jarosława Kaczyńskiego. Program obejmuje takie elementy reorganizacji służb mundurowych jak:

  • budowa i modernizacja obiektów
  • wymiana wyposażenia i sprzętu (w tym transportowego,  uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności)
  • wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy
  • zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek. Wzrost wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy

Na program zostanie planowo przeznaczona kwota  9 186 697 tys. zł , w tym w poszczególnych latach:

2017 r. – 1 389 611 tys. zł

2018 r. – 1 922 888 tys. zł

2019 r. – 3 075 973 tys. zł

2020 r. – 2 798 225 tys. zł.

Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł.  Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o  odpowiednio około 13% i 16 do 19%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >