Ile rocznie w Polsce dokonuje się aborcji?

13.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowanymi w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (tabela nr 16, s. 79), w 2014 roku dokonano w Polsce łącznie 971 zabiegów przerywania ciąży. 48 z nich dokonano z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki, 921 w wyniku badań prenatalnych, natomiast 2 zabiegi wykonano z powodu czynu zabronionego.

Zgodnie z danymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na rok 2015, zamieszczonymi w artykule serwisu pap.pl, w roku ubiegłym wykonano 1044 legalnych aborcji.

Dokładne dane dotyczące między innymi powodów dokonywania abrocji nie zostały jeszcze opublikowane, w związku z tym oceniamy jedynie pierwszą część wypowiedzi. Z tego powodu portal Demagog.org.pl wysłał do Ministerstwa Zdrowia e-mail z prośbą o dostęp do informacji publicznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.