Ile Wielka Brytania wpłacała do unijnego budżetu?

23 lutego Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, był gościem audycji „Sygnały dnia” w radiowej Jedynce. W rozmowie z Katarzyną Gójską komentował prognozowaną obniżkę przeznaczonych dla Polski funduszy unijnych w perspektywie budżetowej po roku 2020. Jako jedną z jej przyczyn podał wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tym samym ustanie dopływu środków z tego kraju do unijnego budżetu. Szacując związane z Brexitem straty dla budżetu UE, podał kwoty wpłacane co roku przez Wielką Brytanię.

Sprawdzone wypowiedzi

Jerzy Kwieciński

Wielka Brytania wpłacała rocznie 12-14 mld euro, czyli około 10% budżetu unijnego.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wielka Brytania jest jednym z tzw. płatników netto we Wspólnocie, czyli więcej pieniędzy wpłaca do unijnego budżetu niż z niego pobiera. Zgodnie z danymi dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej, pochodzącymi z oficjalnego portalu UE w roku 2014 Wielka Brytania wpłaciła do budżetu Unii 11,71 mld euro, co stanowiło 8,2% budżetu Unii na dany rok. W latach następnych Zjednoczone Królestwo wpłacało do budżetu Wspólnoty 18,19 mld euro w roku 2015, co stanowiło 12,5% rocznego budżetu Unii, oraz 12,76 mld euro w roku 2016, co stanowiło 8,23% budżetu Unii na dany rok. We wcześniejszych latach Wielka Brytania wpłacała do unijnego budżetu:

  • 14,51 mld (2013)
  • 13,46 mld (2012)
  • 11,27 mld (2011)
  • 12,15 mld (2010)
  • 7,88 mld (2009).

Z wypowiedzi ministra Kwiecińskiego wynika, że mówi on o perspektywie kilku lat, a nie jednego tylko roku. Uznajemy zatem, że w celu weryfikacji wypowiedzi należy spojrzeć na co najmniej dwa lata, dla których dostępne są dane.

W latach 2013-2016, Zjednoczone Królestwo każdego roku wpłacało do budżetu kwoty stanowiące około 10% jego sumy. Zwykle był to kwoty mieszczące się w ramach podanych przez ministra Kwiecińskiego – wyjąwszy rok 2015. Widać, że składka wpłacona przez Wielką Brytanię do budżetu UE w roku 2015 znacznie przekracza poziom 12-14 mld euro, w związku z czym uznajemy powyższą wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Jerzy Kwieciński
Minister Przedsiębiorczości i Rozwoju


Wielka Brytania wpłacała rocznie 12-14 mld euro, czyli około 10% budżetu unijnego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >