Ile wiz zostało udzielonych Ukraińcom w 2016 roku?

15.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ramach prawa dostępu do informacji publicznej zespół demagoga skierował odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośba o udzielenie informacji na temat wiz wydanych Ukraińcom oraz Białorusinom w 2016 roku.

Zgodnie z uzyskanymi danymi w 2016 roku zostało wydanych 1 268 297 wiz dla Ukraińców – w tym 652 031 wiz do pracy.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.