Ile wiz zostało udzielonych Ukraińcom i Białorusinom w 2016 roku?

11 czerwca 2017 roku zostały zniesione wizy dla obywateli Ukraińskich chcących wjechać na teren strefy Schengen. Decyzja o zniesieniu wiz zatwierdzona została 26 kwietnia na szczeblu stałych przedstawiciel przez Radę Unii Europejskiej, która przyjęła rezolucję Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia. Kolejnym krokiem było zatwierdzenie decyzji przez Radę na szczeblu ministrów. Jak informuje Polska Straż Graniczna:

„Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.”

Według danych Straży Granicznej w pierwszym dniu obowiązywania ruchu bezwizowego granicę polsko-ukraińską przekroczyło 2 725 osób. Trzy dni później było to już w sumie 8 243 osób. Dla porównania ruch wizowy 11 czerwca wyniósł 19 826 osób. Na temat wiz udzielonych obywatelom Ukrainy i Białorusi wypowiadał się Witold Waszczykowski w rozmowie z Danutą Holecką. Minister Spraw Zagranicznych w Kwadransie Politycznym podał liczbę wiz, których Polska udzieliła Ukraińcom i Białorusinom w 2016 roku.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

W ubiegłym roku Polska wydała 1 mln 267 tys. wiz dla Ukraińców (…). Jeśli chodzi o Ukraińców to ponad połowa tych wiz to były wizy z prawem do pobytu i pracy na terenie Polski.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ramach prawa dostępu do informacji publicznej zespół demagoga skierował odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośba o udzielenie informacji na temat wiz wydanych Ukraińcom oraz Białorusinom w 2016 roku.

Zgodnie z uzyskanymi danymi w 2016 roku zostało wydanych 1 268 297 wiz dla Ukraińców – w tym 652 031 wiz do pracy.

 

 

Witold Waszczykowski

W ubiegłym roku Polska wydała (…) prawie 0,5 mln wiz dla Białorusinów. 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi udzielonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych obywatelom Białorusi w 2016 roku zostało udzielonych 394 823 wiz – w tym 15 658 wiz do pracy.

W związku z dokładnymi danymi przesłanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i różnicą pomiędzy rzeczywistą liczbą wiz udzieloną obywatelom Białorusi, a liczba przytoczoną przez W. Waszczykowskiego, wynoszącą ok. 100 000 wiz wypowiedź zostaje uznana za niezgodną z prawdą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >