Ile wydajemy na obronność?

Wiceminister obrony Bartosz Kownacki odniósł się w programie „Gość Radia ZET” do wykonania budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Bartosz Kownacki

Sto procent wydatków na obronność zostało wydane w zeszłym roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wykonanie budżetu poszczególnych instytucji państwowych co roku oceniane jest przez Najwyższą Izbę Kontroli, a dodatkowo opiniowane przez komisje sejmowe, o ile dotyczą odpowiedniego tematu. Dlatego, wykonanie budżetu podległego Ministerstwu Obrony Narodowej opisane jest w części 29 Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa oraz zaopiniowane przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej. Na 16 stronie raportu NIK podane jest, że do 31 grudnia zostało wykonane 97,9% budżetu, natomiast część wydatków, niewygasających z upływem roku budżetowego, było zrealizowanych do 31 marca 2017. Takie zestawienie daje 99,9% wykonania planu po zmianach.

Share The Facts
Bartosz Kownacki
wiceminister Obrony Narodowej


Sto procent wydatków na obronność zostało wydane w zeszłym roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >