Ile wynosi próg wyborczy w Holandii?

Krzysztof Szczerski w czwartkowym Kwadransie Politycznym TVP1 wypowiadał się na temat wyborów parlamentarnych w Holandii. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP poruszył kwestię wyników Partii Pracy (PvdA) Fransa Timmermansa oraz progu wyborczego w Holandii.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Szczerski

Największą klęskę w tych wyborach zanotowała druga bardzo proeuropejska, głównonurtowa partia Holandii, partia pana Timmermansa. (…) Nigdy w historii Holandii i tej partii, partia lewicy holenderskiej nie osiągnęła prawie progu. 6% to jest wynik, który jest dla nich totalną klęską.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W wypowiedzi ministra Szczerskiego sprawdzamy jedynie część odnoszącą się do przekroczenia progu przez Holenderską Partię Pracy. Partia Timmermansa czyli Partia Pracy (PvdA) uzyskała w wyborach z 15 marca 2017 roku 5,7% i zdobyła 9 mandatów. Zgodnie z danymi dotyczącymi systemu wyborczego w Holandii zamieszczonymi na stronach Unii Międzyparlamentarnej w tym państwie nie istnieje stricte próg wyborczy. Aby otrzymać podział mandatów Rada Wyborcza dzieli liczbę oddanych głosów przez 150 (liczba miejsc w Izbie Reprezentantów) otrzymując iloraz wyborczy. Po czym następuje podział liczby głosów oddanych na daną partię przez iloraz wyborczy i tak otrzymuje się liczbę mandatów. W tej sytuacji naturalnie powstaje próg wyborczy wynoszący 1/150 wszystkich oddanych głosów czyli 0,67%. Dla przykładu: W wyborach z 15 marca  oddano 12.980.788  głosów. Gdy liczbę głosów podzielimy przez 150 wychodzi 86538. Jest to liczba głosów, którą potrzebuje partia aby otrzymać jeden mandat w Izbie Reprezentantów.  Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji, która wygrała wybory otrzymała 21,3% czyli 2764907 głosów. Dało jej to 33 mandaty. W sumie w parlamencie znalazło się 13 ugrupowań.

Wobec powyższego wypowiedź ministra K.Szczerskiego dotyczącą progu wyborczego należy uznać za fałszywą.

Partia Pracy w wyborach, które odbyły się w ostatnią środę osiągnęła wynik 5,7% zdobywając 9 mandatów. Według holenderskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, wynik uzyskany przez PvdA jest najsłabszy od 1946 roku (pierwszy start w wyborach). Do tej pory PvdA najsłabszy wynik otrzymała w 2002 roku i było to 15,11% głosów co przełożyło się na 23 mandaty. W kadencji 2012-2017 partia liczyła 38 posłów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >