Ile zostało wydane na politykę prorodzinną w 2015 roku?

Gościem Adriana Klarenbacha w programie Gość Poranka TVP INFO była Urszula Augustyn. Poseł Platformy Obywatelskiej w rozmowie z dziennikarzem wypowiadała się m. in. na temat programu 500+ oraz kwot wydanych na politykę prorodzinną w 2015 roku. Co więcej poruszony został temat przyjęcia uchodźców a także poziomu bezrobocia w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Urszula Augustyn

W 2015 roku na politykę prorodzinną wydaliśmy 39 miliardów złotych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Polityka prorodzinna prowadzona przez PO/PSL opierała się na kilku elementach. Jak można wywnioskować z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej polityka prorodzinna w latach 2011-2015 opierała się na:

 • urlopach rodzicielskich, z których skorzystało 631 tys.rodziców
 • ”złotówka za złotówkę”- kiedy został przekroczony próg dochodowy świadczenie socjalnie nie było zabierane, a jedynie zmniejszane o konkretną sumę pieniężną
 • świadczenie rodzicielskie 1000 zł (Kosiniakowe) wprowadzone od 2016 roku, na co przeznaczona kwota wynosiła około 1,2 mld zł
 • urlop ojcowski
 • budowa żłobków, na co przeznaczono w 2015 roku 151 mln zł
 • maluch na uczelni, na co przeznaczono 11 mln zł
 • Karta Dużej Rodziny
 • ubezpieczenie na wychowawczym
 • wyższe ulgi podatkowe
 • przedszkole za 1 zł
 • bezpłatne podręczniki

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że to w 2013 roku wydano na politykę prorodzinną 39 mld zł(s. 22).

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że rzeczywista kwota wydana na politykę prorodzinną jest nieznana. Jak podaje Eurostat to 1,3% PKB, a wg. OECD 1,76% PKB.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na wniosek o dostęp do informacji publicznej od Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej na politykę rodzinną w roku 2015 wydano kwotę 9 973 mln. zł. Co jednak istotne kwota wydana na politykę prorodzinną zależy od zdefiniowania jakie wydatki będą zaliczane (lub nie) do kategorii polityki prorodzinnej (np. bezpłatne szkolnictwo, opiekę zdrowotną nad dziećmi, koszty administracji centralnej).

Do wyżej wymienionej kwoty zaliczone zostały wydatki na:

 • świadczenia rodzicielskie
 • budowę żłobków
 • program “maluch na uczelni”
 • kartę Dużej Rodziny
 • ubezpieczenia
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ( w tym m.in. wydatki na asystentów rodziny, prowadzenie ośrodków adopcyjnych, pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej).
 • dofinansowanie do finansowania żłobków i innych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Co ważne do wydatków nie zostały zaliczone wydatki na ubezpieczenia społeczne. Co więcej polityka prorodzinna to zadanie samorządu terytorialnego i to on odpowiedzialny jest za finansowanie potrzeb z tego obszaru – środki pochodzące z budżetu państwa są środkami wspierającymi.

W związku ze zbyt ogólnym pojęciem polityki prorodzinnej nie można dokładnie określić ile wynoszą wydatki na nią.

Urszula Augustyn

A. Klarenbach: W 2015 kiedy oddawaliście władzę bezrobocie wynosiło prawie 10%. W tej chwili wynosi 7,7%.
U. Augustyn: Bezrobocie było jednocyfrowe jeżeli dobrze pamiętam.
A. Klarenbach: Nie, nie było.
U. Augustyn: 9 i coś tam, było jednocyfrowe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W listopadzie 2015 kiedy Beata Szydło zaprzysięgła rząd, bezrobocie według GUS wynosiło 9,6%. Pod koniec kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia według wyniosła 7,7%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >