Ilu jest obecnie w Polsce ministrów i wiceministrów?

17.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W skład Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wchodzą zgodnie z informacją na stronie kancelarii premiera:

 1. Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów
 2. Beata Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów
 3. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego
 4. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego
 5. Andrzej Adamczyk – Minister infrastruktury
 6. Witold Bańka – Minister sportu i turystyki
 7. Mariusz Błaszczak – Minister obrony narodowej
 8. Joachim Brudziński – Minister spraw wewnętrznych i administracji
 9. Jacek Czaputowicz – Minister spraw zagranicznych
 10. Teresa Czerwińska – Minister finansów
 11. Jadwiga Emilewicz – Minister przedsiębiorczości i technologii
 12. Marek Gróbarczyk – Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
 13. Krzysztof Jurgiel – Minister rolnictwa i rozwoju wsi
 14. Henryk Kowalczyk – Minister środowiska
 15. Jerzy Kwieciński – Minister inwestycji i rozwoju
 16. Elżbieta Rafalska – Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
 17. Łukasz Szumowski – Minister zdrowia
 18. Krzysztof Tchórzewski – Minister energii
 19. Anna Zalewska – Minister edukacji narodowej
 20. Zbigniew Ziobro – Minister sprawiedliwości
 21. Mariusz Kamiński – Minister koordynator służb specjalnych,
 22. Beata Kempa – Minister – członek Rady Ministrów

Ponadto, w związku z niepowołaniem nowego ministra cyfryzacji, pełniącym jego obowiązki jest obecnie premier Mateusz Morawiecki.

Aby sprawdzić prawdziwość stwierdzenia posła Neumanna o liczbie wiceministrów w rządzie posiłkujemy się informacjami z internetowych stron ministerstw, na których są prezentowane osoby pracujące w randze sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Odpowiednio w poszczególnych ministerstwach jest to:

15 osób w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

4 osoby w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4 osoby w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

5 osób w Ministerstwie  Infrastruktury,

3 osoby w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

5 osób w Ministerstwie Obrony Narodowej,

2 osoby w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

4 osoby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

7 osób w Ministerstwie Finansów,

6 osób w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

3 osoby w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

5 osób w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

6 osób w Ministerstwie Środowiska,

5 osób w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

6 osób w Ministerstwie Zdrowia,

4 osoby w Ministerstwie Energii,

3 osoby w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

5 osób w Ministerstwie Sprawiedliwości,

4 osoby w Ministerstwie Cyfryzacji.

Co łącznie daje 96 osób. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Sławomir Neumann
przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej


Wie pan ile w rządzie zasiada osób? 106 wiceministrów i 22 chyba ministrów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.