Ilu Polaków jest za przeprowadzeniem referendum w sprawie konstytucji?

W piątek 25 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął kampanię informacyjną przed referendum w sprawie zmian w konstytucji. Konferencja odbyła się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej i przyświecało jej hasło „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. Prezydent RP w swoim przemówieniu wskazywał, jakie sytuacje skłoniły go do współorganizowania debaty:

Po pierwsze spór kompetencyjny, do jakiego doszło pomiędzy premierem a prezydentem Rzeczypospolitej, który toczył się przed Trybunałem Konstytucyjnym na wniosek ówczesnego – premiera Donalda Tuska przeciwko można powiedzieć prezydentowi Lechowi Kaczyńskiego. (…) Po drugie Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. nie zdał egzaminu, przegrał wielką sprawę obywatelską, uznając że ustawa podwyższająca wiek emerytalny jest zgodna z konstytucją.

Prezydent podkreślił, że chciałby, aby w Polsce toczyły się dyskusje o konstytucji, a debaty konstytucyjne były organizowane przez różne środowiska.

To jest dla mnie pokaz Rzeczypospolitej, państwa obywatelskiego, gdzie obywatele dyskutują, gdzie buduje się świadomość społeczną, jak ważna jest konstytucja dla naszej przyszłości, dla przyszłego ukształtowania Rzeczypospolitej, dla tego, czy będzie ona tym państwem, które ma powodzenie, w znaczeniu, że jest państwem, które jest rzeczywiście suwerenne, które jest konkurencyjne, które daje sobie radę i które stwarza bezpieczne warunki życia swoim obywatelom.

Argumentując prowadzenie kampanii i przygotowanie do przeprowadzenia referendum, Prezydent RP wspominał także o opinii Polaków dotyczącej głosowania nad nową konstytucją.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Według najnowszych badań przedstawianych przez CBOS, prawie 80% naszych obywateli, którzy byli ankietowani, uważa, że takie referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji powinno się odbyć.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według opublikowanego w czerwcu przez CBOS badania dotyczącego badania referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji, za przeprowadzeniem takiego referendum było 50% ankietowanych (z czego 24% było zdecydowanie za referendum, 26% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”). Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy uznajemy za fałszywą.

Prezydent RP w swojej wypowiedzi mówił o wszystkich ankietowanych. Tymczasem według raportu CBOS tak pozytywny stosunek do inicjatywy prezydenta przejawiają tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby oceniające wysoko prezydenturę Andrzeja Dudy (odpowiednio 76 i 84%).

Share The Facts
Andrzej Duda
Prezydent RP


Według najnowszych badań przedstawianych przez CBOS, prawie 80% obywateli, którzy byli ankietowani uważa, że referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji powinno się odbyć.

 

Andrzej Duda

Spośród uprawnionych do głosowania, za konstytucją głosowało tak naprawdę 22% obywateli. Frekwencja wyniosła 42%, a za było 6 mln 300 tys. osób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącym referendum konstytucyjnego określonego pytaniem: “Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczpospolitej Polski uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.”, spośród 28.319.650 osób uprawnionych do głosowania, 12 137 136, czyli 42,86% oddało ważny głos. Odpowiedzi “TAK” udzieliło 6 396 641 z nich, co stanowi 53,45% głosujących, oraz 22,59% uprawnionych do głosowania.

Share The Facts
Andrzej Duda
Prezydent RP


Spośród uprawnionych do głosowania, za konstytucją głosowało tak naprawdę 22% obywateli. Frekwencja wyniosła 42%, a za było 6 mln 300 tys. osób.

Andrzej Duda

Tamtą rzeczywiście dyskusję na temat Konstytucji obywatelskiej, tego projektu, który zgłosiła Solidarność, wielu obywateli, wtedy zdecydowana większość, bo wtedy były przeprowadzone badania i one pokazywały 67% chciało, żeby przedmiotem referendum był wybór pomiędzy konstytucją przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe, a konstytucją obywatelską.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej w lutym 1997 r., czyli przed uchwaleniem obecnie obowiązującej Konstytucji RP, zdaniem 67% wszystkich ankietowanych referendum konstytucyjnemu powinny być poddane minimum dwa projekty reprezentujące różne systemy wartości i koncepcje państwa, a zgłoszone przez parlament i np. przez określoną – odpowiednio dużą – liczbę obywateli (przez zbieranie podpisów).

Powyższe badanie zostało przeprowadzone przyjmując hipotezę, że do referendum dopuszczony zostałby projekt Zgromadzenia Narodowego oraz Projekt Obywatelski NSZZ Solidarność.

Share The Facts
Andrzej Duda
Prezydent RP


W 1997 r. 67% obywateli chciało, żeby przedmiotem referendum był wybór pomiędzy konstytucją przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe, a konstytucją obywatelską.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >