Ilu Polaków jest za przeprowadzeniem referendum w sprawie konstytucji?

29.08.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według opublikowanego w czerwcu przez CBOS badania dotyczącego badania referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji, za przeprowadzeniem takiego referendum było 50% ankietowanych (z czego 24% było zdecydowanie za referendum, 26% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”). Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy uznajemy za fałszywą.

Prezydent RP w swojej wypowiedzi mówił o wszystkich ankietowanych. Tymczasem według raportu CBOS tak pozytywny stosunek do inicjatywy prezydenta przejawiają tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby oceniające wysoko prezydenturę Andrzeja Dudy (odpowiednio 76 i 84%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.