Ilu uchodźców zostało dotychczas relokowanych?

W sobotnim wydaniu Super Expressu ukazał się wywiad z premier Beatą Szydło. W rozmowie z redaktorem naczelnym Sławomirem Jastrzębowskim przytoczyła ona dane odnośnie stanu relokacji uchodźców według mechanizmów zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Tak naprawdę polityka UE w tej sprawie nie jest realizowana przez zdecydowaną większość państw członkowskich. Dotychczas rozlokowano raptem ok. 10 proc. migrantów, to o czymś świadczy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Relokacja to transfer osób potrzebujących lub już korzystających z jednej z form ochrony międzynarodowej (poprzez nadanie statusu uchodźcy, pobyt tolerowany, azyl itd.), z jednego państwa członkowskiego UE do innego, gdzie zapewniona im będzie taka sama ochrona.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w skład której wchodzą ministrowie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, przyjęła we wrześniu 2015 dwie decyzje odnośnie relokacji łącznie 160 tysięcy osób ubiegających się o azyl z Włoch i Grecji, aby wspomóc oba te kraje w walce z kryzysem uchodźczym.

Planowo proces relokacji miał być rozłożony na dwa lata.

Dotychczas relokowano 18 418 uchodźców (stan na maj 2017), co stanowi ok. 11,5% z całkowitej liczby 160 tys. azylantów przebywających na terenie Grecji i Włoch. Polska jest jednym z 4 krajów UE, które odmówiły przyjęcia uchodźców.

W związku z tymi danymi, wypowiedź premier Szydło należy uznać za zgodną z prawdą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >