Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Jacek Prusinowski w Sednie Sprawy gościł Przemysława Wiplera. Polityk Partii Wolność odniósł się do osób z Ukrainy, które pracuję w Polsce. Przemysław Wipler określił liczbę legalnie pracujących Ukraińców w Polsce na 1 milion. Zespół Demagoga postanowił zweryfikować tę wypowiedź.

Sprawdzone wypowiedzi

Przemysław Wipler

Jest ok. 1 mln osób z Ukrainy, które mają legalne pozwolenie na pracę(…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych zbiorczych za 2016 rok dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku obywatelom Ukrainy wydano 116 522 pozwoleń na pracę. Zarejestrowano także 1 262 845 oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Należy jednak podkreślić, że liczba oświadczeń nie oznacza liczby faktycznie zatrudnionych pracowników. Wynika to m.in. z faktu, iż dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, odmowy udzielenia wizy niektórym cudzoziemcom czy też rezygnacji części cudzoziemców z przyjazdu do Polski.

Z kolei według raportu NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce”  w 2015 roku (za który zostały zebrane dane) do Polski przybyło  ok. 1 miiliona obywateli Ukrainy. Jednakże jak podkreślili twórcy raportu- jednocześnie na terenie Polski przebywało ok. pół miliona Ukraińców. Związane jest to z częstymi wyjazdami Ukraińców do ojczyzny.

Według omawianego raportu liczba legalnie pracujących w Polsce Ukraińców w 2015 roku wyniosła 813 tysięcy z czego:

  • 763 tysiące pracowało na podstawie oświadczenia pracodawcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca, które nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy przez kolejne 12 miesięcy według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  • 50 tysięcy na podstawie pozwolenia na pracę.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >